Marko Kern
Marijana Cuderman
Marijana & Marko

Dovški Gamsovec (2440 m)

Pristop

Najlažji in najkrajši pristop je s sedla med Rdečo škrbino pod Dolkovo špico in Dovškim Gamsovcem (nekaj nad 2300 metrov, tik pod sedlom pelje markirana pot Škrlatica - Kriški podi). Možici nas vseskozi levo od grebena usmerjajo po zelo zagruščenem in krušljivem svetu navzgor. Tik pod vrhom moramo še malo poplezati.

Z Roba Kriške stene

Z Roba Kriške stene je na vzhodni strani pod grebenom speljana pot proti Škrlatici. Opisan pristop je alternativa in poteka večinoma po grebenu, tako da se najprej povzpnemo na Gubno, 2404 m. Z Dovškega Gamsovca pa se na koncu spustimo na markirano pot, ki pelje proti Škrlatici, po normalnem pristopu.

Varianta je orientacijsko in tehnično nekoliko težja, zato pa manj krušljiva od normalnega pristopa. Z Gubna nadaljujemo ob grebenu proti severu in kmalu dosežemo najnižjo točko med vrhovoma, dobrih 2350 m. V nadaljevanju se greben dvigne in močno zoži, izpostavljenost postane precejšnja. Težavnemu grebenu se lahko umaknemo, tako da se spustimo navzdol do grušča. (Od tu je možen lahek sestop do markirane poti.)

Po grušču prečimo pod steno, dokler se levo navzgor ne odpre izrazit zagruščen žleb. Po njem navzgor (višje v žlebu splezamo najtežji del pod zagozdeno skalo) in nato desno navzgor proti grebenu. Naprej do vrha težav ni več. Sestop po tej varianti je zaradi orientacijskih težav zahteven (poiskati moramo vstop v žleb, ki nas popelje čez skok).