Marko Kern
Marijana Cuderman
Marijana & Marko

Činkelman (2124 m)

Pristop

S travnate ravnine (Konjska planina: vrtača JV od Konjskega sedla) med tremi vrhovi (Činkelman, Cesar in neimenovan vrh, 2092 m) se vzpnemo do sedla med Činkelmanom in neimenovanim vrhom, na zahodni strani Činkelmana. Sprva po melišču, nato pa v lažjem plezanju (I) pridemo na vrh.