Marko Kern
Marijana Cuderman
Marijana & Marko

Ocenjevanje gorskokolesarskih smeri

Sliko o težavnosti in resnosti ture nam da skupna, kompleksna ocena. Skupna ocena upošteva celotno višinsko razliko in dolžino ture, število, dolžino in težavnost posameznih vzponov in spustov, nošenje, izpostavljenost in zahtevnost orentacije.

Ocenjevanje zahtevnosti vzponov

V1nezahtevni vzponi po zelo položnih cestah
V2manj zahtevni vzponi po položnih cestah in kolovozih; naklon manj kot 5%
V3srednje zahtevni vzponi po srednje strmih cestah in kolovozih; naklon od 5% do 10%
V4srednje zahtevni vzponi po strmih cestah, kolovozih in pešpoteh; naklon od 10% do 15%
V5zelo zahtevni vzponi po strmih makadamskih cestah, redkeje asfaltnih, po kolovozih, pešpoteh in stezah; naklon od 15% do 20%, kratka mesta lahko do 25%
V6izjemno zahtevni vzponi po izjemno strmih kolovozih, redko makadamskih cestah, po pešpoteh, stezah in vlakah; naklon večji od 20%, kratka mesta lahko do 35%
V7skrajno zahtevni vzponi po skrajno strmih kolovozih, pešpoteh, stezah in vlakah; naklon večji kot 35%, kratka mesta lahko do 50%; ti vzponi so večinoma kratki in jih ponavadi lahko zvozimo šele po več poizkusih ter pri suhi podlagi

Ocenjevanje zahtevnosti spustov

S1nezahtevni spusti po dobrih, položnih in srednje strmih asfaltnih in makedamskih cestah
S2manj zahtevni spusti po dobrih, strmih do zelo strmih asfaltnih in makedamskih cestah
S3srednje zahtevni spusti po slabih, strmih, do zelo strmih makedamskih cestah in kolovozih brez ovir
S4srednje zahtevni spusti po kolovozih, pešpoteh in stezah z redkimi ovirami
S5zelo zahtevni spusti po kolovozih, pešpoteh, stezah in vlakah s stalnimi ovirami
S6izjemno zahtevni spusti po kolovozih, pešpoteh, stezah in vlakah s stalnimi ovirami
S7skrajno zahtevni spusti po poteh, redko kolovozih, po stezah in vlakah s stalnimi, skrajno težavnimi ovirami , ki jih ponavadi zmoremo prevoziti šele po več poizkusih in pri suhi podlagi; vožnja je na meji padca

Ocenjevanje skupnih težav

Pri skupni oceni razlikujemo med zgornjo (+) in spodnjo mejo (-).

Inezahtevna tura
IImanj zahtevna tura
IIIsrednje zahtevna tura
IVzahtevna tura
Vzelo zahtevna tura
VIizjemno zahtevna tura
VIIskrajno zahtevna tura

Vir: Strme kolesnice (Marko Paternu)