Marko Kern
Marijana Cuderman
Marijana & Marko
27.11.2011: Po smučarski trasi