Marko Kern
Marijana Cuderman
Marijana & Marko
14.10.2010: Po neskončnih mulatjerah nad Trento, drugič