Marko Kern
Marijana Cuderman
Marijana & Marko
10.5.2009: They Shoot Horses, Don't They? (Only Fools on! Horses)

Mauro je skupaj spravil za en celovečerec, tako da tekst odpade! ;)