Marko Kern
Marijana Cuderman
Marijana & Marko
30.4.2006: Pršič pod Kriško steno

V Kranjski gori je medlo kot za stavo, nad Kočo v Krnici je bilo novega že dobrih 20, v zatrepu pa slabih 40 cm. Trasa TS (z izjemo kratkega vršnega dela) je pred plazovi, ki so se neprestano otresali z okoliških sten, relativno varna. V času najinega obiska je štirikrat močno počilo in se dodobra usulo ter zameglilo tako z leve kot z desne, manjših otresanj pa sploh nisva štela. Je bilo pa zato nekaj zdravega nelagodja vseskozi prisotnega...