Marko Kern
Marijana Cuderman
Marijana & Marko
8.10.2005: Grapa Jermenci

Po opisu (Plezalni vodnik Kamniška Bistrica) iz Kurje doline prek grape Jermenci na Kompotelo (I): Na koncu ceste v Kurji dolini smo (MM+P) nadaljevali po kolovozu, ki se je kmalu usmeril levo proti prodnati strugi. Še pred njo smo po občutku 'srečno' odvili navzgor po enem od kolovozov, ki se je višje prelil v potko, katera nas je vodila mimo klopce (lovsko stojišče na skali, začetek opisa) in naprej (vseskozi na desni strani struge) do zatrepa doline.

Z opisom smo vdeli nadaljevanje, a se nam pri pretrgani jeklenici (krušljiva in izpostavljena prečnica v levo) pričakovani preduh (Kovačnica) kar ni hotel prikazati. Pozna ura nam iskanja žal ni dovolila in smo zastavili naprej proti Jermenci, ki smo jo dosegli previsoko in se zato pretepali z rušjem in plezali čez podrte ali mastne skokce v desni 'podgrapi'. Višje je bilo nadaljevanje prav lahko, dokler se grapa ni na lepem povsem zaprla v 'pravilno' zasekan žleb.

Glede na opis se smer zapori umakne na desni. Poskusili smo v dveh variantah in obakrat obračali. V drugo smo se po krušljivi trojki tako grdo zaplezali (od spodaj obetavna polička se je zgoraj spremenila v obupno gladko ploščo), da smo na ozki laštici čarali in zmrzovali celo večnost, preden smo si uredili varovanje za sestop. Iskanje nam je vzelo celi dve uri in le še slabi dve sta manjkali do noči. Dol nam (= mi) ni dišalo in smo naskočili sam žleb.

Spodaj je bil prav lahak, višje se je razcepil in zapori smo se umaknili v desni krak (v kotu gladko mesto III), ki se je zaključil v pečevju, raztežaj višje pa nas je polička pripeljala nazaj v žleb (vse skupaj precej zračno, izjemno podrto in brez zanesljivega varovanja, II). Do vrha žlebu, kjer se je svet odprl, večjih težav ni bilo več in po lahkem terenu smo ob pol sedmih dosegli greben med Kompotelo in Vrhom Korena. Nekaj minutk smo zapravili še z iskanjem poti, potem smo v diru in vse bolj spotikajoče prav z nočjo dosegli Kriško planino na turističnih pobočjih Krvavca...

Kje neki se skriva Kovačnica? Kaj za eno smotano podrtijo smo zlezli (Majska grapa?) in kje za vraga je presneti obvoz zapore Jermencev? A kdo pozna?