Marko Kern
Marijana Cuderman
Marijana & Marko
7.12.2004: Večerna Begunjščica

Pod Zelenico sva 'padla' v globoke stopinje, ki so vodile v zatrep Plazu nad Zelenico in jim sledila še naprej v Grapo Y (poteka levo ob Osrednji grapi). Pod grebenom so stopinje vodile v levi izstop, si kmalu premislile in greben dosegle naravnost navzgor (vmes so 'preplezale' dva lahka skalna skokca). Na vrhu sva počakala še nekaj trenutkov do škrlatnih odtenkov, preden sva se spustila po Šentancu.