Marko Kern
Marijana Cuderman
Marijana & Marko
7.7.2004: Vrtača iz Suhega ruševja

Pristop na Vrtačo po kar težkem (močno podrt, II-III) SV razu in sestop po brezpotnem JV grebenu čez Malo glavo. S sabo smo imeli 'čisto majhnega, nebogljenega bordarčka', in da se nam ne bi kam odpeljal, smo ga prav luštno navezali na štrik...