Marko Kern
Marijana Cuderman
Marijana & Marko
21.12.2002: Begunjščica

Ljubelj. Osrednja grapa. Vrh. Šentanski plaz. Ljubelj. Malo časa. Kratka muzika. Snega je malo. Pod grapo in v njej je mestoma napihano. Povsod je brez podlage. Prijetno dopoldne.