O društvu

Društvo keramikov in lončarjev je zaživelo v želji po kakovostnem razvoju in predstavitvi keramike in lončarstva na slovenskih tleh. Promocija dejavnosti, izobraževanja, izmenjava izkušenj ter medsebojno povezovanje so tudi danes naši osnovni cilji. Potrebo po združevanju keramikov je potrdilo številno članstvo, ki je že v prvem letu naraslo na 80. Danes združuje Društvo keramikov in lončarjev v svojih vrstah tradicionalne lončarje in oblikovalce unikatne keramike iz vse Slovenije in nekaj članov iz zamejstva. Kako smo bili delavni v teh letih? Po vzoru tovrstnih sejmov v Evropi, smo organizirali sejme keramike in lončarstva, izobraževalne delavnice ter predstavitvene delavnice. Razstavljali smo doma in v tujini, se udeleževali mednarodnih natečajev ter dosegli nemalo lepih uspehov. Sodelovali smo v mednarodnem projektu pod okriljem UNESCA imenovanim Common Ground World Project. V povezavi z našimi opekarnami, v Opekarni Novo Mesto in Opekarni Pragersko smo naredili dve zanimivi delavnici, ki smo ju poimenovali "Velika forma". Petdesetletno vrzel organiziranega izobraževanja na področju keramike skušamo zapolniti s tem, da nenehno skrbimo za strokovno izobraževanje članov. S tem namenom smo vzpostavili knjižnico strokovne literature, ki jo sproti dopolnjujemo ter obenem obveščamo člane o vseh drugih možnostih izobraževanja. Trudimo se, da bi dali keramiki, temu tako širokemu področju veljavo, ki ga v svetu že ima, pri nas pa se razvija z lastno iniciativo in veliko truda posameznikov, ki jim glina, zemlja, ta prvinski material pomeni izziv, možnost kreativnega izražanja, sredstvo preživetja, možnost raziskovanja in neusahljiv vir navdiha. Počasi, a vztrajno spreminjamo predstavo in odnos javnosti do nam ljubega medija. Upamo, da plemenitimo slovenski prostor, mu dajemo še eno dimenzijo, stik z zemljo, lepoto ter z ustvarjenimi izdelki ljudem lepšamo življenje. In temu je namenjena tudi ta spletna stran.

Miljanka Simšič


Obrazec za namenitev dela dohodnine za donacijo našemu društvu

Poročilo 2012
Poročilo 2011
Poročilo 2010
Design:Eva Cajnko In Matej Baša 2013 e-mail: Hard2BeatMe1@gmail.com