Kazalo poglavij Polinomi Krivulje drugega reda Abecedno kazalo

Racionalne funkcije

Racionalna funkcija je vsaka funkcija, ki jo lahko zapišemo z enačbo oblike:
  f(x)=p(x)/q(x)   (kjer je p poljuben polinom, q pa poljuben neničelni polinom).

Oba polinoma lahko tudi razcepimo (po Gaußovem izreku) in tako dobimo razcepljeno obliko racionalne funkcije:
  Razcepljena oblika

V nadaljevanju bomo izhajali iz predpostavke, da je racionalna funkcija okrajšana, tj. da v razcepljeni obliki ne nastopa isti faktor v števcu in imenovalcu. (Števec in imenovalec bi lahko vsebovala skupni faktor, a v tem primeru bi racionalno funkcijo lahko okrajšali.)

Ničle polinoma v števcu so ničle racionalne funkcije. Ničle polinoma v imenovalcu pa so poli racionalne funkcije. Racionalna funkcija je definirana povsod razen v polih.

Graf racionalne funkcije

Racionalna funkcija je zvezna povsod, kjer je definirana. To pomeni, da se graf racionalne funkcije pretrga samo v polih.
Pri risanju grafa racionalne funkcije upoštevamo naslednja pravila:
Zgled:
Racionalna funkcija:  Zgled ima:

ničli: 0 (II.) in −2
pola: 1 in −1
glavno asimptoto: y = x + 2
graf jo seka pri: x = −2
odsek na ordinatni osi: f(0) = 0

  Zgled - graf

Kazalo poglavij Polinomi Krivulje drugega reda Abecedno kazalo

Valid XHTML 1.1