Glavne skupine vrednot: (druga trojka)

Smisel življenja obsega že drugo trojko, ki odgovarja na vprašanje, kako najti smisel? Človek udejanja smisel po treh poteh:

- z ustvarjalnim delovanjem - človek delavec (homo faber),
- z doživljanjem - ljubeči človek (homo amans), in
- s smiselnim stališčem do tragične trojke - trpeči človek (homo patiens).

Govorimo torej o treh glavnih skupinah vrednot: ustvarjalne vrednote, doživljajske vrednote in vrednote stališča.

Ustvarjalne vrednote človek uresničuje s svojo dejavnostjo in ustvarjanjem. Ustrezajo jim človeška podjetnost, domiselnost, delavnost, vztrajnost,… Tu je torej odločilna človekova zmožnost za delo (homo faber). V zahodnem svetu storilnostne miselnosti je ta način uresničevanja vrednot najbolj cenjen, dostop do njih pa tehnološko najbolj izpopolnjen.

Doživljajske vrednote človek uresničuje po doživljajski poti. Tu je odločilna človekova zmožnost za ljubezen (homo amans). Doživljajske vrednote niso gmotne dobrine, so darila, ob katerih človek bogati, zori in raste ob uživanju narave, kulture, umetnosti, zgodovine, samega sebe, svojega dela, skrivnosti bivanja in sočloveka v ljubečem odnosu z njim. Doživljajske vrednote zelo cenijo v vzhodnem, posebno azijskem svetu, kjer so posebej razvite mentaliteta in metode za njihovo uresničevanje.

Vrednote stališča človek uresničuje s svojim osebnim stališčem do tragičnih in nespremenljivih zasukov usode: trpljenja, krivde in smrti, kakor tudi s smiselnim stališčem do lastnega zelo ugodnega življenjskega položaja: bogastvo, zdravje, nadarjenost, slava,… Brez smiselnega stališča delujejo tako negativne tragične situacije kot velika blaginja na človeka destruktivno. Za udejanjanje vrednot stališča so potrebni trden osebni sistem vrednot, notranja moč in zrelost, zavest o odgovornosti in globoko prepričanje, da ima življenje smisel in ga ohranja v vseh okoliščinah. Tu je odločilna človekova zmožnost za trpljenje (homo patiens). Vrednote stališča so cenjene v krščansko-judovskem svetu.

na vrh strani

Pripravila: Mateja Košar

| Logoterapija |

| načela | vrednote | tragična trojka | terapevtski tehniki | človekove razsežnosti |