OSNOVE IN RABA LOGOTERAPIJE
skeletne teze:

Raba logoterapije je usmerjena v zdravljenje:
1. Somatogenih nevroz (nevroz telesnega izvora)
2. Psihogenih nevroz (nevroz duševnega izvora)
- običajen pomen nevroz
3. Noogenih nevroz (nevroz miselnega izvora)

Glavni obliki bivanjske prikrajšanosti:
Dolgčas
Ravnodušnost

 

Pripravila: Mateja Košar

| na strani o Viktorju Franklu | drugi članki |

| načela | vrednote | tragična trojka | terapevtski tehniki | človekove razsežnosti |