SREDNJE STROKOVNO  IZOBRAŽEVANJE
STROJNI TEHNIK - ODRASLI
 

POKLICNO -Tehniško Izobraževanje - strojni tehnik (PTI) 3 + 2
PREDMET Matematika

KORISTNE POVEZAVE:
sTš - Koper
(http://www.sts.si/)

RIC - Državni izpitni center
(http://www.ric.si/poklicna_matura/predmeti/matematika)

Predavatelj na STŠ - Koper v letu 2012/13:
Marko Cotič, uni. dipl. organizator dela in ing. fizike s pedagoško andragoško izobrazbo.

R E Z U L T A T I  in zaključene ocene
---------------------------------------------------------------------


Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo mat. 2012

Interaktivna matematika nauk.si (e-gradiva)
(http://www.nauk.si/info/projekti/matematika-za-ss)

Povezava na stran (tudi) matematičnih nalog
(http://www.dijaski.net)

Povezava na prijazen matematični pregled (priročnik)
(http://www2.arnes.si/~mpavle1/mp/)

PTI 4 - prvi  semester:

 Rešitve_osnove
(okt_12)

Priprava_1.kol-4

Izrazi Enačbe I Potence
Izrazi I  Enačbe II Koreni I
Izrazi II Enačbe III Koreni II
PTI 4 - drugi semester:    

Linearna funkcija 

 -> (najdi na spletu - povezave so na levi)

Kvadratna  funkcija

   

Interaktivna matematika za OŠ in SŠ: E-UM
(http://www.e-um.si)

Matematika 24h / na dan I. in II.letnik SŠ
(http://www.praktik.si)

---------------------------------------------------------------------

Fotografije iz predavalnice v letih
03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13

 

PTI 5 - prvi semester:


Priprava_1.kol-5

Grafi funkcij
(sin,cos,eksp,log)
 Lastnosti sin in cos
 
Lastnosti tan in cot
Eksp. & Log. enačbe  Računanje kotnih f.
Potenčna funkcija  
PTI 5 - drugi semester:  
Kompleksna števila Racionalna funkcija
Polinomi + Horner Zaporedja

 

Obnovljeno: 09. marec 2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIRI IN literatura:
Priporočeni učbeniki zbirke Modrijan:
- Matematika za 1.letnik TAHNIŠKIH IN DRUGIH ŠOL - OD ROVAŠA DO ENAČB
- Matematika za 2.letnik TAHNIŠKIH IN DRUGIH ŠOL - OD PIRAMID DO KAOSA
- Matematika za 3.letnik TAHNIŠKIH IN DRUGIH ŠOL - OD LOGARITMOV DO VESOLJA
- Matematika za 4.letnik TAHNIŠKIH IN DRUGIH ŠOL - OD KLJUČAVNICE DO INTEGRALA

- MATEMATIKA za POKLICNO MATURO, Dušan Kavka; Modrijan, 2003
- MATEMATIKA na POKLICNI MATURI, Bojana Dvoržak, Gyrus, 2003
- ZBIRKA SITUACIJ Z REŠITVAMI ZA USTNI IZPIT IZ MATEMATIKE pri poklicni maturi, Gregor Dolinar in drugi RIC, 2011

Prav tako so v veljavi učbeniki DZS:
- MATEMATIKA 1,
Ivan Štalec, Miha Štalec, Milena Strnad; DZS 2002
- MATEMATIKA 2,
Ivan Štalec, Miha Štalec, Milena Strnad; DZS 2002
- MATEMATIKA 3, Ivan Štalec, Miha Štalec, Milena Strnad; DZS 2002
- MATEMATIČNI PRIROČNIK, A.Blaznik, A.Cokan, G.Pavlič; DZS 1990
  (za srednje šole)
za ponovitev oš matematike in vaje v računanju:
- MATEMATIKA-ZBIRKA NALOG  Nada Marčić, Ivan Galun; ZRSS 1992
  (osnovnošolski program)
- NALOGE IZ MATEMATIKE, Vanja Volker; MATH 1994
  (za 8.razred oš)
- VAJE IN NALOGE IZ MATEMATIKE, Jože Žabkar; DZS 1969