DOMOV OSNOVNE INFORMACIJE BRALCI DOMAČE BRANJE ŠOLSKE POTREBŠČINE

O ŠOLSKI KNJIŽNICI KIZ BRALNA ZNAČKA
UREDITEV KNJIŽNICE POVEZAVE UČBENIŠKI SKLAD


UČBENIŠKI SKLAD

OŠ FRANA ROŠA
C. NA DOBROVO 114
3000 CELJE

Telefon:(03) 425 06 23 ali (03) 425 06 00
Telefaks - tajništvo: (03) 425 06 20
E-naslov: solska-knjiznjica@guest.arnes.si
Št. transakcijskega računa: 01211-6030646778


Skrbnica učbeniškega sklada:
 
Lucija HAJNŠEK,
knjižničarka, prof. slovenščine, specialistka managementa

Strani o učbeniškem skladu pripravlja Lucija Hajnšek.
Zadnja sprememba: 3. junij 2011


IZPOSOJEVALNINA

SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV

UČBENIŠKI KOMPLET

KOMPLET DELOVNIH ZVEZKOV

SEZNAM UČNIH GRADIV

UČBENIK "ZA NA KLOP"

DODATNE INFORMACIJE


Osnovna šola Frana Roša omogoča vsem učencem, da si iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet.

IZPOSOJEVALNINA

V šolskem letu 2011/2012 je zagotovljena brezplačna izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada za vse učence osnovne šole.  

SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV ZA ŠOLSKO LETO 2011/12

1. razred  

2. razred   

3. razred  

4. razred   

5. razred  

6. razred  

7. razred   

8. razred  

9. razred   

UČBENIŠKI KOMPLET

V učbeniškem kompletu niso samo novi učbeniki, ampak tudi taki, ki so lahko stari že nekaj let, a so uporabni. Učenci dobijo naključno izbrane učbenike. Že prvi dan jih morajo oviti, vanje ne smejo pisati, nanje morajo paziti. Ob izteku šolskega leta morajo učenci učbenike vrniti šoli. Če je učbenik poškodovan, uničen ali ga učenci ne vrnejo, morajo starši ob koncu šolskega leta zanj, v skladu s 5. členom Pravilnika o učbeniških skladih, poravnati odškodnino. Želimo, da učenci lepo ravnajo z učbeniki.

KOMPLET DELOVNIH ZVEZKOV

Starši kupijo delovne zvezke sami, in to v katerikoli knjigarni. Če pa starši želijo naročiti komplet delovnih zvezkov, to omogočamo v sodelovanju s knjigarno/papirnico, ki določi način plačila. Komplet delovnih zvezkov se dvigne v knjigarn/papirnici. Le-ta obvešča o nadaljnjih pogojih, šola pa ji lahko samo posreduje izpolnjeno naročilnico, katero učenec prej prinese domov, da se starši lahko odločijo o ponudbi.

Predlagamo, da komplet delovnih zvezkov skrbno pregledate, saj se je že zgodilo, da so bili v kompletu napačni delovni zvezki.

::NA VRH STRANI::

SEZNAM UČNIH GRADIV

V skladu z 10. členom Pravilnika o učbeniških skladih so starši in učenci pisno, najkasneje do 15. junija, seznanjeni z učnimi gradivi, ki jih bodo učenci potrebovali v naslednjem šolskem letu. Seznam učnih gradiv je od 15. junija objavljen tudi na oglasni tabli na steni pred knjižnico.

UČBENIK "ZA NA KLOP"

Ministrstvo za šolstvo in šport s projektom učbenik "za na klop" skrbi za to, da učencem ni potrebno v šolo prinašati nekaterih učbenikov, saj jih le-ti čakajo v šoli. Šolske torbice so lažje …

Učence v šoli čakajo naslednji učbeniki: Atlas sveta za osnovne in srednje šole, Zgodovinski atlas za osnovno šolo, Skrivnosti števil in oblik 7, Naravoslovje 7, Dober dan, življenje, Skrivno življenje besed, Sreča se mi v pesmi smeje, Kdo se skriva v ogledalu, Tehnika in tehnologija 6, Tehnika 7, Tehnika in tehnologija 8, Naravoslovje in tehnika 4, Od mravlje do sonca 2, Naravoslovje 6, Fizika, narava, življenje 1, Fizika, narava, življenje 2, Project grammar.


DODATNE INFORMACIJE

Za dodatne informacije lahko pokličete skrbnico učbeniškega sklada.