DOMOV URNIKI ODDELKOV GOVORILNE URE ŠOLSKI ZVONEC NPZ PREDMETNIK

HIŠNI RED PREVERJANJE ZNANJA JUTRANJE VARSTVO OPB SVETOVALNA SLUŽBA
IZBIRNI PREDMETI RAZREDNIKI ŠOLSKI KOLEDAR ROD. SESTANKI EKSKURZIJE


RODITELJSKI SESTANKI

 

1. razred

 

 Spoznavni roditeljski sestanek

Uvodni roditeljski sestanek

Kako otroku postaviti meje

Nastop za starše

16. 6. 2011

september

januar

junij

2. razred

 

Uvodni roditeljski sestanek

Opismenjevanje v 2. razredu

Aktualizacija

Ob zaključku šolskega leta

september

november 

februar

maj

3. razred

 

Uvodni roditeljski sestanek

Učenje - naš vsakdanjik

Zaključek plavalnega tečaja

Slovo od I. triletja

september

november 

januar

junij

4. razred

 

Uvodni roditeljski sestanek

Učiti se učiti - delavnica za starše

Pred odhodom v CŠOD

Srečanje s programom

september

november 

januar

maj

5. razred

Šola v naravi

Uvodni roditeljski sestanek

Učenje in učni uspeh

Aktualizacija/Kolesarski izpit

september

september

februar 

maj

6. razred

Uvodni roditeljski sestanek

Šola v naravi

NPZ, Izbirni predmeti, delo v 7. razredu

Ob koncu leta

september

januar

april 

maj/junij

7. razred

Uvodni roditeljski sestanek

Mladostništvo ima meje

Uspeh in vložek vanj

Zaključni sestanek

september

december

februar

maj

8. razred

Uvodni roditeljski sestanek - načrt dela

Uspeh in disciplina v I. polletju

Poklicna usmeritev - predstavitev ŠCC

Pregled in analiza dela

september

januar

april

maj/junij

9. razred

Uvodni roditeljski sestanek - načrt dela

Druženje s starši

Rokovnik za vpis v srednje šole

Pred zaključkom OŠ

september

oktober/marec

februar

maj

V okviru roditeljskih sestankov bomo povabili starše na tematske razgovore in predavanja, ki jih bodo izvedli razredniki, ostali strokovni delavci ali zunanji predavatelji.