DOMOV URNIKI ODDELKOV GOVORILNE URE ŠOLSKI ZVONEC NPZ PREDMETNIK

HIŠNI RED PREVERJANJE ZNANJA JUTRANJE VARSTVO OPB SVETOVALNA SLUŽBA
IZBIRNI PREDMETI RAZREDNIKI ŠOLSKI KOLEDAR ROD. SESTANKI EKSKURZIJE

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Šolska svetovalna služba zaobjema različna področja dela in življenja na šoli:

  • preventivno dejavnost (socialne igre, otroški parlament, mladinske delavnice …),
  • svetovanje učencem z učnimi, vedenjskimi in čustvenimi težavami in njihovim starše,
  • učence s posebnimi potrebami,
  • svetovalno in posvetovalno dejavnost z vodstvom šole, učitelji in drugimi strokovnimi delavci šole ter starši,
  • sodelovanje z zunanjimi institucijami,
  • vpis in sprejem šolskih novincev,
  • poklicno svetovanje in usmerjanje ter vpis v srednje šole,
  • subvencioniranje šolske prehrane.

 Več informacij o posameznih vsebinah lahko dobite pri šolski psihologinji Stanki Hozjan.