DOMOV URNIKI ODDELKOV GOVORILNE URE ŠOLSKI ZVONEC NPZ PREDMETNIK

HIŠNI RED PREVERJANJE ZNANJA JUTRANJE VARSTVO OPB SVETOVALNA SLUŽBA
IZBIRNI PREDMETI RAZREDNIKI ŠOLSKI KOLEDAR ROD. SESTANKI EKSKURZIJE


PREDMETNIK

Število ur na teden po predmetih:

 

RAZRED

Predmet

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Slovenščina

6

7

7

5

5

5

4

3,5

4,5

Matematika

4

4

5

5

4

4

4

4

4

Tuji jezik 1

 

 

 

2

3

4

4

3

3

Tuji jezik 2

 

 

 

 

 

 

2

2

2

Likovna vzgoja

2

2

2

2

2

1

1

1

1

Glasbena vzgoja

2

2

2

1,5

1,5

1

1

1

1

Družba

 

 

 

2

3

 

 

 

 

Geografija

 

 

 

 

 

1

2

1,5

2

Zgodovina

 

 

 

 

 

1

2

2

2

Drž. vzgoja in etika

 

 

 

 

 

 

1

1

 

Spoznavanje okolja

3

3

3

 

 

 

 

 

 

Fizika

 

 

 

 

 

 

 

2

2

Kemija

 

 

 

 

 

 

 

2

2

Biologija

 

 

 

 

 

 

 

1,5

2

Naravoslovje

 

 

 

 

 

2

3

 

 

Naravoslovje in tehnika

 

 

 

3

3

 

 

 

 

Tehnika in tehnologija

 

 

 

 

 

2

1

1

 

Gospodinjstvo

 

 

 

 

1

1,5

 

 

 

Športna vzgoja

3

3

3

3

3

3

2

2

2

Izbirni predmeti *

 

 

 

 

 

 

2/3

2/3

2/3

Oddelčna skupnost

 

 

 

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

ŠTEVILO PREDMETOV

6

6

6

8

9

11

13/14/15/16/17*

ŠTEVILO UR TEDENSKO

20

21

22

23,5

25,5

25,5

29/30

29,5/30,5

29,5/30,5

ŠTEVILO TEDNOV POUKA

35

35

35

35

35

35

35

35

32

Kulturni dnevi

4

4

4

3

3

3

3

3

3

Naravoslovni dnevi

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Tehniški dnevi

3

3

3

4

4

4

4

4

4

Športni dnevi

5

5

5

5

5

5

5

5

5

*Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov na teden, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Podrobneje razdelani predmetniki so objavljeni na spletni strani http://www.mss.gov.si/.