DOMOV OSNOVNE INFORMACIJE BRALCI DOMAČE BRANJE ŠOLSKE POTREBŠČINE

O ŠOLSKI KNJIŽNICI KIZ BRALNA ZNAČKA
UREDITEV KNJIŽNICE POVEZAVE UČBENIŠKI SKLAD


UREDITEV KNJIŽNICE

Knjižnično gradivo v šolski knjižnici je urejeno po načelih prostega pristopa. Ločeno je na gradivo za:

- učence,

- učitelje oz. strokovne delavce šole.

 

Leposlovje za učence je razdeljeno po starostnih stopnjah:

C

cicibanova

za učence od 1. do 4. razreda

rdeča nalepka

P

pionirska

za učence od 5. do 7. razreda

modra nalepka

M

mladinska

za učence od 8. do 9. razreda

zelena nalepka

L

ljudsko slovstvo (pravljice, bajke, pripovedke …)

za učence od 1. do 9. razreda

bela nalepka

 

Knjige v tujih jezikih (angleščini, nemščini …) so označene z   rumeno nalepko.

 

Poučne knjige za učence in knjižno gradivo za strokovne delavce so razvrščene po UDK skupinah:

 

0

Splošno

Knjižničarstvo, enciklopedije, periodika

1

Filozofija

Psihologija

2

Verstvo

 

3

Družbene vede

Sociologija, politika, pravo, javna uprava, šolstvo, vzgoja, šege in običaji

4

 

 

5

Naravoslovne vede. Matematika

Ekologija, matematika, astronomija, fizika, kemija, geologija, fosili, biologija, rastlinstvo, živalstvo

6

Uporabne vede

Medicina, tehnika, kmetijstvo, gospodinjstvo, promet, pošta

7

Umetnost

Arhitektura, kiparstvo, oblikovanje, slikarstvo, fotografija, glasba, razvedrila

8

Jezikoslovje

Književnost

9

Zemljepis

Potopisi, zgodovina

Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK) je večjezična klasifikacija človekovega znanja. Iz Deweyeve decimalne klasifikacije sta jo prevzela Paul Otlet in Nobelov nagrajenec Henri La Fontaine. Prvič sta jo objavila (v francoskem jeziku) v obdobju od 1904 do 1907. Od tedaj je bila večkrat pregledana in dopolnjena. Celotno človekovo znanje razvršča v deset glavnih skupin, označenih z vrstilci (števili) od 0 do 9. Vsak vrstilec od 0 do 9 razvršča splošna področja znanja. Znotraj teh splošnih področij se, z dodajanjem vrstilcev UDK, vsako področje razčlenjuje na bolj specifična področja.

TLORIS ŠOLSKE KNJIŽNICE