DOMOV OSNOVNE INFORMACIJE BRALCI DOMAČE BRANJE ŠOLSKE POTREBŠČINE

O ŠOLSKI KNJIŽNICI KIZ BRALNA ZNAČKA
UREDITEV KNJIŽNICE POVEZAVE UČBENIŠKI SKLAD


BRALNA ZNAČKA

POUDARKI 51. SEZONE ALI BRALNA ZNAČKA 2011/12

NAVODILA (BRALNA ZNAČKA/bralno priznanje):
 

1. RAZRED

2. RAZRED

3. RAZRED

4. RAZRED

5. RAZRED

6. RAZRED

7. RAZRED

8. RAZRED

9. RAZRED

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA - EPI READING BADGE
NEMŠKA BRALNA ZNAČKA - EPI LESEPREIS


Nastanek Bralne značke sega v šolsko leto 1960/61, ko sta ravnatelj osnovne šole na Prevaljah pisatelj Leopold Suhodolčan in profesor slovenščine Stanko Kotnik po češkem zgledu osnovala tekmovanje za Prežihovo bralno značko. Prvo tekmovanje so razglasili za štiri koroške občine, bralne značke pa so podelili maja 1961 v Kotljah na Koroškem.

Namen Bralne značke je spodbujati učence za branje in vzgajati mlade bralce. Želja je, da bi mladi bralci ostali bralci tudi kasneje v življenju.

Tekmovanje za Bralno značko se začne 17. septembra na dan zlate knjige, zaključi pa se 2. aprila na mednarodni dan knjig za otroke.DRUŠTVO BRALNA ZNAČKA – ZPMS:

Več na spletni strani društva bralna značka – ZPMS: http://www.bralnaznacka.si

1. RAZRED
Ob pomoči staršev, učenci berejo knjige za bralno značko. Za osvojitev bralne značke učenci ustno predstavijo 3 prozna dela in 1 pesem iz pesniške zbirke. Knjige si izberejo v šolski  ali katerekoli drugi knjižnici, morajo pa biti primerne za njihovo starostno stopnjo - izbirajo med knjigami z rdečo nalepko. Otrok lahko predstavi knjigo vsak ponedeljek prvo učno uro.

PRIMERI KNJIG ZA 1. RAZRED:

 • J. in W. Grimm: Rdeča kapica, Volk in sedem kozličkov, Sneguljčica ….
 • Ljudske: Mojca Pokrajculja, O povodnem možu, Hvaležni medved, Janček Ježek
 • France Bevk: Peter Klepec
 • Ela Peroci: Mojca Pokrajculja
 • Leopold Suhodolčan: Kuža Luža, Cepetavček
 • Dane Zajc: Leteča hišica
 • France Bevk: Peter Klepec

Branje v nadaljevanjih (ena zgodba):

 • Vida Brest: Prodajamo za gumbe (Čarovnik Ujtata)
 • Slovenske ljudske pripovedi: Babica pripoveduje 
 • Branka Jurca: Anča pomaranča
 • P. Kovač: Pet kužkov išče pravega
 • Slovenske ljudske pripovedi: Mamka bršljanka

Poezija:

 • Ljudske: Pojte, pojte drobne ptice
 • A. Černej: Bele snežinke, Jutro, Rak, Tri tičice
 • I. Gruden: Pesmica o čričku, Jožek ima hišico
 • V. Jeraj: Uspavanka
 • F. Levstik: Cvilimož
 • Ljudske: Jurček orje, Katarina Barbara
 • L. Novy: Pika – poka
 • T. Pavček: Juri Muri v Afriki
 • O. Župančič: Pismo, Kadar se ciciban joče, Rac… rac… racman ... kam racaš, Zvonovi
 • T. Pregl: Uspavanka, Mama v vrtcu

::NA VRH STRANI:: 

2. RAZRED

Učenci pred razredom predstavijo najmanj pet prebranih knjig po lastni izbiri (otrokom, ki še ne zmorejo sami prebrati knjige, preberejo knjigo starši in jih prav tako pripravijo na pripovedovanje obnove).

::NA VRH STRANI::

3. a

Učenec prebere najmanj pet knjig in več (pridni bralci preberejo v šolskem letu tudi po petnajst knjig in več) ter vsebine pripovedujejo ostalim učencem po dogovoru z učiteljico.

3. b

Učenec prebere pet knjig, ki si jih izbere sam.

::NA VRH STRANI::

4. RAZRED

Učenec prebere 3 knjige (dve v prozi, eno v poeziji) po svoji izbiri (v knjižnici jih izbira med knjigami z rdečo in modro nalepko). Če se odloči za EKO bralno značko in Cankarjevo tekmovanje, se to upošteva tudi pri bralni znački.

Za bralno značko se upoštevajo tudi knjige, ki so prebrane v programu naša mala knjižnica.

5. RAZRED

Učenec prebere do aprila 4 knjige po lastnem izboru, od tega eno s pesmimi. Najljubšo pesem se nauči in jo deklamira sošolcem. 

::NA VRH STRANI::

6. RAZRED

Prebere 5 knjig po lastnem izboru, vendar primernih za bralca te starosti.

::NA VRH STRANI::

7. RAZRED

Prebere 5 knjig po lastnem izboru, vendar primernih za bralca te starosti.

::NA VRH STRANI::

 

8. RAZRED

Prebere 5 knjig po lastnem izboru, vendar primernih za bralca te starosti.

::NA VRH STRANI::

9. RAZRED

Prebere 5 knjig po lastnem izboru, vendar primernih za bralca te starosti.

::NA VRH STRANI::


ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA - EPI READING BADGE

4. RAZRED

HAPPY RHYMES1

RABBIT´S FRIENDS

THE GOST HOUSE

5. RAZRED

SAN FRANCISCO STORY

TOM CRUISE

PETE AND THE PIRATES

THINKER´S ISLAND

6. RAZRED

THE LONG ROAD

NEWSPARER CHASE

THE SLAVE BOY OF POMPEL

KAREN AND THE ARTIST

THE LEOPARD AND THE LIGTHOUSE

7. RAZRED

WILLAM TELL

RUN FOR YOUR LIFE

SPEED QUEENS

THE WHITW ORYX

KIM´S CHOICE

8. RAZRED

THE THREE MUSKETEERS

EXTREME SPORTS

THE WILD IN THE WILLOWS

THE CROWN

FLY AWWAY HOME

9. RAZRED

LEAVING MICROSOFT TO CHANGE THE WORLD

THE CANTERBURY TALES

AND THEN THERE WERE NONE

THE CLIMB

WALKABOUT::NA VRH STRANI::

 

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA-EPI LESEPREIS

7. RAZRED

KLEINE BILDERGESCHICHTEN VON NIK

UMIS ALTER ROLLER

8. RAZRED

EINE FREUNDIN FÜR DIE KLEINE FEE

LOTTE IM LEIM

9. RAZRED

ENDLICH GEHT DIE SCHULE LOS!

DAS GESPENST