izberite jezik  SL - HR      

DomovPartnerjiAktivnostiVsebinaCiljiStrukturaInvesticijeKonference

 

 


VSEBINA

Ozaveščanje osnovnošolcev o varovanju naravnih in kulturnih virov
- PILOTNA IZVEDBA KROŽKOV Z GLAVO ZA NARAVO
- IZVEDBA DELAVNIC Z GLAVO ZA NARAVO
- TABOR PREŽIVETJE V NARAVI
- UDELEŽBA NA EKO TRŽNICI
- UDELEŽBA NA ŽUPANIJSKI SMOTRI

Vzpostavitev čezmejne mreže strokovnih delavcev osnovnih šol na področju varstva okolja in kulturne dediščine
- konference na temo varovanja okolja
- konference na temo ohranjanja kulturne dediščine
- mednarodnih strokovnih posvetov za strokovne delavce na področju varstva narave ter varstva kulturne dediščine
- vzpostavitev mreže strokovnih delavcev, ki bo vzpostavljena v začetku izvajanja projekta, vanjo bodo vključeni strokovni delavci posameznih partnerskih osnovnih šol. Strokovnjaki vključeni v mrežo bodo bistveno prispevali k razvoju Modela Ekoprograma za osnovne šole, saj bodo z intenzivno izmenjavo izkušenj in znanj lahko oblikovali inovativne smernice novodobne osnovne šole. Komuniciranje strokovnih delavcev po potekalo tudi preko videokonferenc in drugih sodobnih medijev.

Oblikovanje modela eko programa za osnovne šole
- priprava osnutka dvojezičnega strokovnega priročnika za izvajanje dejavnosti modela eko programa. Le ta se bo pripravljal celotno obdobje projekta, saj bomo z izvajanjem delavnic, krožkov, taborov ter konferenc in posvetov lahko bistveno prispevali k njegovi vsebini.
- priprava osnutka delovnega učbenika za izvajanje dejavnosti modela eko programa. Učbenik je osnovno didaktično orodje in je osnova za prenos Modela na ostale osnovne šole širom po Sloveniji in na Hrvaškem. Delovni učbenik bo ravno tako kot strokovni priročnik nastajal celotno obdobje projekta. Poskusna verzija pripravljena v prvih treh mesecih projekta se bo preizkušala na krožkih in delavnicah ter tako sproti izpopolnjevala.

Informiranje in obveščanje javnosti
- informiranje preko časopisnih medijev
- izvedba tiskovne konference
- nadgradnja obstoječih internetnih strani posameznih šol
- sodelovanje na sejmu Altermed (začetek junija) in Narava in Zdravje (začetek oktobra) v Sloveniji
- izdelava dvojezičnih informativnih zloženk in vabil na konference in posvete (zloženka bo imela ključne informacije o projektu in bo orodje komuniciranja z vsemi obiskovalci območja, lokalnim prebivalstvom. Namenjena bo dvigovanju osveščenosti ter poznavanja lastnega okolja.)

 

 Kontakt: OŠ Cerklje ob Krki, Cerklje ob Krki 3, 8268 Cerklje ob Krki, tel: (07) 4969600, e-mail: zglavo.zanaravo@guest.arnes.si