izberite jezik  SL - HR      

DomovPartnerjiAktivnostiVsebinaCiljiStrukturaInvesticijeKonference

 

 

INVESTICIJE

Gradbena dela

GRADBENA DELA

Didaktični pripomočki

OŠ VELIKA DOLINA
Na šolskem območju OŠ Velika Dolina bo v okviru projekta postavljen tradicionalni toplar, ki bo prikazoval tradicionalno arhitekturo območja. Za dviganje skupne ozaveščenosti o inovativnih varstvenih ukrepih in trajnostni rabi naravnih virov v šolstvu in ožje teme Z glavo za naravo bodo na Osnovni šoli Velika Dolina raziskali način spravila živinske krme (sena) in živil (predvsem žitaric) nekoč (zelo naravno, praktično bio) in danes (umetno sušeno, silaža, različna konzerviranja). Poseben poudarek bodo dali poleg kašč, različnih kleti in hramov, predvsem na kozolec. Tako nameravajo raziskati trenutno stanje na terenu, torej na območju vseh petih šol, tudi na hrvaški strani, v razgovorih s starejši pridobiti opise načina shranjevanja pridelkov v preteklosti in sedanjosti ter spoznati pomen in vlogo kozolcev v današnjem času. V te aktivnosti bodo povabili učence vseh sodelujočih šol. S postavitvijo kozolca na šolskem ozemlju bodo učencem tudi praktično pokazati enega od njih, »topler«, v pomanjšanem obsegu, vendar tolikšnega, da ga bo možno uporabiti tudi za potrebe vzgojno-izobraževalnega dela med izvajanjem krožkov. Kozolec bo kopija enega od bližnjih toplerjev.OŠ PODBOČJE
Na OŠ Podbočje želijo v okviru projekta na delu šolskih površin narediti učilnico na prostem, v kateri bodo zastopani tako naravni kot umetni ekosistemi. Z učilnico v naravi želijo učencem matične šole in drugih šol ponuditi možnost vzgojno-izobraževalnega dela v naravi v okviru krožka in delavnic Z glavo za naravo. Za stavbo OŠ Podbočje se bosta postavila ribnik (6x7 m) in mlaka (5x4 m), ob katerima se bodo odvijali krožki Z glavo za naravo. Postavljen bo tudi lesen mlinček, premera 1 m. Ob ribniku in mlaki bodo stale 4 lesene mize s klopmi, ki bodo služile pisnemu delu učenja na prostem. Okoli ribnika in mlake bo postavljena ograja (140 cm x 25 m), da mlajši učenci ne bodo morali nenadzorovano hoditi okoli ribnika, s čimer bo povečana varnost in preprečene morebitne poškodbe.
Za OŠ Podbočje se bo uredila povezava med šolo in učilnico na prostem, kjer bosta stala mlaka in ribnik.
Pot bo tlakovana s tlakovci (40 m).OŠ CERKLJE OB KRKI
OŠ Cerklje ob Krki bo zadolžena za razvoj didaktičnega programa v okviru preživljanja časa v naravi in odkrivanju povezave med človekom in naravo z namenom varovanja naravne in kulturne dediščine. OŠ Cerklje ob Krki bo zato bo v okviru projekta obnovila že obstoječe površine za sproščanje in raziskovanje načinov preživljanja prostega časa v naravnem okolju (steza za tek (300 m), steza (50 m) z iztekom v mivko (2 m x 7 m)). Poleg tega bo na šolskem območju postavila tudi maketo kozolca (konstrukcija: 4,5 m x 4 m – celotna konstrukcija bo iz smrekovega lesa, streha: (5 m x 3 m)x2 – streha bo podeskana s smrekovim 22 lesom ter dodana strešna kritina, dno kozolca bo tlakovano z betonskimi tlakovci), v katerem se bodo učenci učili sprostilnih tehnik v naravi v primeru slabega vremena in preživljanje prostega časa nekdaj in danes. Okoli bo postavljena kovinska ograja (20 m x 20 m, material: žična ograja višine 1,5 m, stebrički dimenzije 50x50/2 mm, višina 1,8 m) in pot se bo tlakovala z betonskimi tlakovci (dolžina poti 60 m)

 

 

 Kontakt: OŠ Cerklje ob Krki, Cerklje ob Krki 3, 8268 Cerklje ob Krki, tel: (07) 4969600, e-mail: zglavo.zanaravo@guest.arnes.si