izberite jezik  SL - HR      

DomovPartnerjiAktivnostiVsebinaCiljiStrukturaInvesticijeKonference

 

 

OŠ Cerklje ob Krki

OŠ Cerklje ob Krki

Cerklje ob Krki
Na vzhodu Slovenije, ob spodnjem toku reke Krke, je na ravnini Krškega polja in na gričih pod Gorjanci 17 vasi, ki sestavljajo KS Cerklje ob Krki. Preberite več…

OŠ Cerklje ob Krki
Leta 1854 je v starem delu Cerkelj, v podstrešni sobi stare Marinčkove hiše, ki so jo pred leti zaradi dotrajanosti porušili, začela delovati šola enorazrednica. Cerkljanski otroci so v tej šoli nabirali znanje skoraj dvajset let. Kasneje so v bližini prve šole zgradili novo šolsko zgradbo, v kateri je danes gasilski dom. Preberite več…

OŠ Velika Dolina
c OŠ Podbočje
c OŠ Kostanjevica na Krki
c Općina Fužine
c Sodelujoči javni organi
 
  Vodilni partner bo vodil projekt in bo zadolžen za koordinacijo, redno spremljanje izvajanja aktivnosti projekta ter za stalno poročanje in posredovanje informacij o projektu ter promocijo projekta medijem in lokalnemu prebivalstvu ter vsem zainteresiranim. Hkrati je njegova vloga povezovanje projektne skupine, stalna organizacija sestankov projektne skupine ter sprotno in redno poročanje o poteku projekta pogodbenemu organu. Zadolžen bo tudi za povezovanje projektnih strani in učinkovito čezmejno sodelovanje partnerjev na projektu. Skrbel bo za aktivno povezovanje projekta z drugimi projekti v območju na lokalni ali regionalni ravni. Zadolžen je za koordiniranje vseh partnerjev na projektu, stalno spremljanje njihovega dela in poteka izvajanja aktivnosti. Kot vodja projekta bo OŠ Cerklje ob Krki prevzela tudi vodenje razvoja Modela Ekoprograma za osnovne šole, v sklopu katerega bodo ob koncu projekta oblikovani didaktični materiali, v času celotnega projekta pa bodo potekali krožki, delavnice in tabori ter konference in strokovni posveti. Vsak partner bo odgovoren za razvoj enega tematskega sklopa tega programa ter posledično sodelovanja pri skupnem oblikovanju končne verzije Modela. Kot nosilec lastnih aktivnosti bo zadolžen za razvoj didaktičnega programa preživljanjem časa v naravi in odkrivanju povezave med človekom in naravo z namenom varovanja naravne in kulturne dediščine.
 
 

 Kontakt: OŠ Cerklje ob Krki, Cerklje ob Krki 3, 8268 Cerklje ob Krki, tel: (07) 4969600, e-mail: zglavo.zanaravo@guest.arnes.si