izberite jezik  SL - HR      

DomovPartnerjiAktivnostiVsebinaCiljiStrukturaInvesticijeKonference

 

 


CILJI

Splošni čezmejni cilji
Preseganje čezmejnih razvojnih pomanjkljivosti v smislu osveščenosti in izobraževanja o oživljanju naravnih in kulturnih potencialov in zagotavljanju trajnosti.

Specifični čezmejni cilji
1. Dviganje skupne ozaveščenosti o inovativnih varstvenih ukrepih in trajnostni rabi naravnih virov v šolstvu.
2. Ohranjanje kulturne dediščine
3. Ohranjanje naravne dediščine
4. Mreženje strokovnih delavcev na področju izobraževanja o trajnostnem razvoju

Specifični kazalniki
1. Izvedeni 3 krožki na posamezno osnovno šolo v času trajanja projekta
2. Izvedene 3 mednarodne delavnice na OŠ Cerklje ob Krki do novembra 2011
3. Izvedene 3 mednarodne delavnice na OŠ Podbočje do decembra 2011
4. Izvedeni 2 mednarodni delavnici na OŠ Jožeta Gorjupa do marca 2011
5. Izvedeni 2 mednarodni delavnici na OŠ Velika Dolina do maja 2011
6. Izvedeni 2 mednarodni delavnici v Općini Fužine do julija 2011
7. Izvedena mednarodna konferenca na tematiko varovanja okolja na Hrvaškem (odgovorna OŠ Milana Langa) v času trajanja projekta
8. Izvedena mednarodna konferenca na tematiko varovanja kulturne dediščine v Sloveniji (odgovorna OŠ Velika Dolina) v času trajanja projekta
9. Izvedena 2 mednarodna strokovna posveta za strokovne delavce na področju varstva narave in varstva kulturne dediščine v času trajanja projekta, 1 v Sloveniji (odgovorna OŠ Jožeta Gorjupa) in 1 na Hrvaškem (odgovorna OŠ Milana Langa)
10. Oblikovan pilotni model eko programa za osnovne šole (opredeljene didaktične metode dela) na projektnem območju v času trajanja projekta
11. Izdelan 1 osnutek dvojezičnega strokovnega priročnika za izvajanje dejavnosti modela eko programa do marca 2012 (odgovorni vsi projektni partnerji)
12. Izdelan 1 osnutek dvojezičnega delovnega učbenika za izvajanje dejavnosti modela eko programa do marca 2012 (odgovorni vsi projektni partnerji)
13. Izvedena 2 mednarodna tabora Preživetje v naravi (odgovorna OŠ Velika Dolina) do septembra 2011
14. Prisotnost vseh projektnih partnerjev na 2 Eko tržnicah v Sloveniji v času trajanja projekta
15. Prisotnost vseh projektnih partnerjev na 2 Županijskih smotrih na Hrvaškem v času trajanja projekta
16. Priprava 4 časopisnih člankov o izvedbi projekta v Sloveniji (2) in na Hrvaškem (2) v času trajanja projekta
17. Izvedba 2 tiskovnih konferenc o projektu v Sloveniji (1) in na Hrvaškem (1)
18. Izdelava 1 nadgradnje internetne strani (za vse projektne partnerje) za projekt v času trajanja projekta (odgovorna OŠ Cerklje ob Krki)
19. Izdelana 1 dvojezična informativna zloženka o projektu v času trajanja projekta (OŠ Cerklje ob Krki)
20. Izdelana dvojezična vabila na projektne dogodke (tiskovni konferenci, strokovna posveta, strokovni konferenci)
 

 

 Kontakt: OŠ Cerklje ob Krki, Cerklje ob Krki 3, 8268 Cerklje ob Krki, tel: (07) 4969600, e-mail: zglavo.zanaravo@guest.arnes.si