Uvod v občo umetnostno zgodovino

Uvod v občo umetnostno zgodovino

Predmet študenta seznanja s temeljno umetnostnozgodovinsko terminologijo, razvojem discipline in njenimi osnovnimi teoretskimi pristopi. Snov je razporejena v naslednje tematske sklope:

 • razvoj umetnostne zgodovine: od najstarejših zapisov o likovnih delih in njihovih avtorjih do umetnostne zgodovine kot humanistične znanstvene discipline;
 • likovna umetnost in njeno preučevanje: pregled temeljne umetnostnozgodovinske terminologije;
 • umetnostnozgodovinska teorija in metodologija:: kaj je teorija, zakaj in kako jo uporabljamo; pregled temeljnih umetnostnozgodovinskih teorij:
  • likovno delo in njegov avtor: umetnostna zgodovina ter tradicija antikvarskega in biografskega pristopa k razumevanju likovnega dela;
  • analiza oblike in vsebine likovnega dela: preučevanje fizičnih in vizualnih lastnosti likovneg dela; interpretacija pomena likovnega dela; kaj likovna dela pomenijo in kako in kako proizvajajo pomen; problem razmerja med besedo in podobo;
  • likovno delo v kontekstu: raziskovanje načinov, kako likovno delo odraža in sooblikuje religiozne in politične okoliščine, družbene strukture, kulturne tradicije in prakse ter intelektualne tokove;
  • vloga percepcije pri interpretaciji likovnega dela: problematiziranje psihološke in fiziološke plati gledalčeve izkušnje likovnega dela;
  • umetnostnozgodovinska hermenevtika: umetnostna zgodovina in problem védnosti.