Muzeologija

Muzeologija

Predmet je razdeljen na dva dela, predavanja in seminar.

Pri predavanjih se študent seznani z osnovami muzeologije kot znanstvene discipline: njeno zgodovino, osnovnimi koncepti in teorijami.

Seminar je namenjen samostojnemu delu študentov, pri katerem lahko v praksi preizkusijo osvojene teoretske temelje.