Življenjepis

Katja Mahnič, rojena Žvanut 6.11.1971 v Kranju, sem leta 1997 na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani diplomirala z nalogo Pečati grofov in knezov Celjskih. Zvesti sopotnik: pečat kot simbol in del identitete srednjeveškega plemiča. Na istem oddelku sem leta 2001 uspešno zagovarjala tudi doktorsko delo z naslovom Podoba kot sporočilo: izbrani likovni viri za evropsko zgodovino od pozne antike do romanike.

Po zaključku dodiplomskega študija sem med 9.1. in 31.8.1998 poučevala umetnostno vzgojo na Srednji trgovski šoli v Ljubljani. Od 1.11.1998 do 31.10.2001 sem bila kot mlada raziskovalka zaposlena v Narodnem muzeju Slovenije. V šolskem letu 2001/2002 pa sem poučevala umetnostno zgodovino na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani. Od 1.1.2003 sem redno zaposlena na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete.