Naslovnica s kazalom
0;0,0,0,0;0,0,0,0;

uma.x

Skupina spletnih

  • predstavitev učne vsebine,
  • za projekcijo na platno ali i-tablo;
  • kot pomoč pri razumevanju vsebine,
  • ali kot motivacijsko gradivo.
  • Tipka F11 omogoči celozaslonski ogled.
  • Vsebina je prikazana na listih,
  • list ima stalno velikost, je brez drsnikov,
  • listi so zbrani v snopič,
  • listanje je omogočeno s tipkovnico, z ikonami ali izbiranjem v kazalu,
  • vključene so lahko: slike, risanke, zvoki, filmi, izrazi, konstrukcije ...

Okolje, brskalnik


Matematika v osnovni šoli:

Računalništvo:

Navodilo: pritisni tipko Enter.Pritisnite na tipka F11. S tem boste v brskalniku skrili naslovno, ukazne in statusno vrstico. Odslej bo vsebina gradiva prikazana v celotni projicirani sliki ali zaslonu. Tipka F11 je preklopnik, zato naslednji pritisk prikaže skrite vrstice brskalnika.

V levem oknu so navedena izhodišča, po katerih je to učno gradivo pripravljeno. V spodnjem delu so podatki o uporabljenem brskalniku in morebitna priporočila.


V desnem delu je meni s seznamom predvidenih in razpoložljivih predstavitev. Razpoložljiva gradiva so prikazana v rdečkasti barvi, prehod z miško spremeni barvo besedila, klik pa prikaže izbrano predstavitev.


Več o uporabi pripomočka  v kratkih navodilih (ikona Pomoč ali tipka F1) in na naslednjem listu (ikona Naprej ali tipka Presledek).

Navodila za uporabo
0;0,0,0,0;0,0,0,0;

Vsebina in dopolnilni opis


Vsebina lista je prikazana v celotnem oknu. V tem izdelku je na levi strani risanka, ki pojasnjuje učno vsebina, v desnem stolpcu pa je kratek spremni opis vsebine.

V risankah so sprožilni napisi , ki sprožijo načrtovane korake v risanki. Običajno je treba na ta sprožila klikati v zaporedju kot so nanizana. Vračanje na začetek posameznega koraka ni možna, cela risanka se lahko zavrti od začetka s klikom na ikono Osveži.

Navodilo za delo z risanko je opisano v dopolnilnem opis (ikona Opis ali tipka Enter).

Nadzorne ikone

Z ikonami za listanje po snopiču iconFrst.png iconPrev.png iconNext.png iconLast.png (Začetek, Nazaj, Naprej, Zadnji) je omogočeno prikazovanje listov v snopiču. Iste naloge opravijo tudi izbrane tipke

Drug nadzorne ikone omogočajo:

Ikona Kazalo iconMenu.png prikaže v spustnem oknu kazalo snopiča. V kazalu se izbere želeni listi.
Ikona Domov iconHome.png prikaže izhodiščno spletno stran.
Ikona Osveži iconLoad.png omogoča ponovni začetek prikazovanja risank.
Ikona Tiskanje iconTisk.png prikaže v novem oknu vsebino in opis. Omogočeno je tiskanje ali pa vračanje v ogled.
Ikona Pomoč iconHelp.png odpre pogovorno okno s kratkim opisom nalog vseh ikon in tipk ter nastavitve izgleda predstavitve.
Ikoni Opis in Skrij opisGor.png opisDol.png prikazujejo in skrivajo dopolnilni opis.

Vse te funkcije, ki se lahko izvedejo s klikom na ikone, se lahko izvajajo tudi z tipkami na tipkovnici. Pritisnite na tipko F1 in si oglejte navodilo.Spremembe izgleda


V pogovornem oknu za Pomoč je v spodnjem delu mogoče spremeniti izgled predstavitve.
Nadzorne ikone, potrditev prikazuje vse nadzorne ikone, nepotrditev pa v ogledu prikaže le Osvežitev in Opis. Droge ikone so na razpolago v spustnem oknu Opis.
Dodatni opis, potrditev prikaže Opis pri odpiranju vsakega lista, nepotrditev pa upošteva nastavitev ob izdelavi.
Zastirke, podobno kot pri dodatnem opisu.

Sosednji listi, potrditev prikazuje na velikih zaslonih tudi del levega in desnega lista.
Izgled predstavitve, v spustnem seznamu se lahko izbere druga oblikovna predloga / preobleka.

Tiskanje

V novem oknu je v levem delu prikazana vsebina lista, na desni pa dodan dopolnilni opis. Tiska se na papir v ležečem položaju, zato je treba to predhodno nastaviti v nastavitvah brskalnika. Tiskanje se sproži s klikom na ikono Natisni, v ogled se vrne s klikom na ikono Nazaj. Risanke so v začetnem položaju. Da se vzpostavi želena oblika je treba klikati na sprožila v risanki in nato izvesti tiskanje.

Brskalniki

Priporočena je uporaba Firefoxa (izvedba novejša od tretje). Če je brskalnik prestar, je na prvi strani ustrezno sporočilo. Posodobite brskalnik in predstavitve bodo prikazane z vso vsebino.
Chrome, Opera, Safar prikazujejo vse razen matematičnih izrazov.
V Internet Explorerju vsebina ne bo prikazana. Uporabnik je opozorjen, naj si ogleda predstavitev z drugim brskalnikom.

Ogledi:

Učna gradiva skupine u.F11 (uporabi tipko F11, učenje z F11, uf enajsta šola) so po obliki prilagojena zahtevi, da je vsa vsebina v celoti vidna na zaslonu in je to vsebino mogoče projicirati na platno ali i-tablo.

Tej zahtevi je  ugodeno tako, da je gradivo pripravljeno v obliki spletnih lističev velikosti 1024×768px. To je običajna velikost slike na projektorjih, hkrati pa je možen ogled z računalniki, ki imajo navpično ločljivost vsaj 768px.

Tipka F11 v brskalnikih skrije naslovno, ukazne in statusno vrstico brskalnika, s tem pa je omogočen ogled gradiva v celotni projicirani sliki ali zaslonu. Tipka F11 je preklopnik, zato naslednji klik povrne značilne vrstice brskalnika.

Gradivo ima več lističev, povezanih v snopič. Ogled vsebin na posameznih lističih je omogočen z uporabo nadzornih ikon v desnem zgornjem delu lista, z uporabo bližnjic na tipkovnici in z izbiranjem v kazalu.