Obiskali smo kmetijo

Opazovalni list, delovni list

Opazovalni list – DOMAČE ŽIVALI  

Ime:
Priimek:
Razred:
Datum:
Kraj:
Vreme:
Letni čas:

Kdo skrbi za domače živali?

____________________________________  

Naštej živali, ki živijo v hlevu!

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Napiši katere živali si videl na dvorišču!

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Prisluhni gospodarju!
Napiši s čim se ukvarjajo na kmetiji!

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Naštej gospodarska poslopja, ki si jih videl!

____________________________________

____________________________________

DOMAČA NALOGA

List zalepi v velik zvezek in nariši eno domačo žival, ki si jo videl!

KAJ VEŠ O DOMAČIH ŽIVALIH?  

1. Kako se oglašajo domače živali? Poveži s črto.

krava   

maček   

pes   

prašič  

pišče   

osel 

laja   

riga   

muka   

čivka   

mijavka   

kruli

2. Dopolni živalske družine.

 

Konj                 ________              __________

_____               ovca                       __________

petelin              kokoš                     __________

________         krava                      __________
pes                    ________              psiček

 

3.  Obkroži domače živali, ki nam dajejo mleko.

 Kokoš  krava  muca  ovca  svinja  koza  goska  kobila

4.      Kaj nam daje krava? ______________________________

5.      Kaj naredimo iz mleka?_____________________________

6.    Katere domače živali nam ne dajejo hrane? ______________________________________

7. Katere domače živali prepoznaš v tej čudni živali? 

 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

  

[Prva stran] [O šoli] [Informacije] [Projekti] [Kulturni kotiček] [Zanimivosti] [O Solkanu] [Virtualna šola][Strani učencev]

 (c) Viljenka Šavli
25.06.2003