Krvavec ( 1853 m ) Kočna ( 2540 m ) Grintovec (2558 m ) Kompatela ( 1982 m ) Brana ( 2253 m ) Kamniško sedlo ( 1884 m ) Turska gora (2251 m ) Kranjska Rinka ( 2453 m ) Skuta ( 2532 m ) Kamniški vrh (1259 m ) Košutna (1974 m ) Planjava ( 2394 m ) Škarje (2141 m ) Ojstrica ( 2350 m) Velika Planina - Gradišče 1666 m )

OŠ Rodica - raziskovalne naloge

Osnovni podatki | Kje smo ? | Uvodnik ravnateljice
Pokrajinska podoba kraja | Učna pot ob Mlinščici | Unesco ASPnet | Eko šola | Zdrava šola |
Interesne - predmetna | Interesne - razredna | Indiv. govorilne ure uč. RS | Indiv. govorilne ure uč. PS | Dopolnilni in dodatni
Ministrstvo SZŠ | Zavod RSŠ | SIO | Google | Yahoo | Najdi.si | Matkurja | Arnes
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
geografija | biologija | kemija | fizika | slovenščina | matematika link | angleščina
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Stare hiše v Jaršah in na Rodici

small logo

Interdisciplinarna raziskovalna naloga s področij geografije, etnologije in arhitekture

Avtorja: Dejan Tesovnik, Andraž Vrhovec

Mentorica: Vilma Vrtačnik Merčun, prof. geogr. in soc.
Domžale, marec 2003

 

POVZETEK

Za cilj raziskovalne naloge sva si postavila ugotoviti starost in druge značilnosti starih hiš v naseljih Zgornje, Srednje in Spodnje Jarše ter na Rodici. V raziskavo je vključenih deset starejših hiš. Med njimi je najstarejša Kofutnikova hiša v Srednjih Jaršah, ki je po strokovnih ocenah Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Kranja stara 350 do 400 let. Ena tretjina hiš je bila zgrajena v obdobju med letoma 1826 in 1850, druga v obdobju med 1875 in 1900, 20 % pa po letu 1900. Vsem hišam je skupno, da stojijo ob cesti. Polovica hiš je že doživela obnovo, druga polovica pa ne. Število ljudi, ki so bivali v teh hišah je danes veliko manjše kot nekoč (nekoč povprečno sedem ljudi, danes le en prebivalec). Hiše na tem območju so večinoma pritlične. Kot gradbeni material prevladuje opeka.

ABSTRACT

The goal of our research was to find out the age and other characteristics of the old houses in Jarše and Rodica. Ten old houses from this area were included in this research. The older is the Kofutnik's house in Srednje Jarše, which is, according to the experts from Zavod za spomeniško varstvo Kranj, 350 to 400 years old. The rests are over 100 years old. One third of houses were built between 1926 and 1850. What the houses have in common is that they are situated along the road and half of them have already been rebuilt. The number of people who live there is much lower than in the past. The ground floor houses dominate in this area. The construction material is brick.

PREDSTAVITEV STARIH HIŠ V JARŠAH IN NA RODICI

Zgornje, Srednje in Spodnje Jarše ter Rodica so manjša naselja severno od Domžal. Sledijo si strnjeno ob nekdanji vaški cesti, ki se danes imenuje Jarška cesta. Izjema je naselje Zgornje Jarše, katero od ostalih naselij ločuje pas kmetijskih površin. Po njem so proti Kamniški Bistrici pred 40. leti speljali umetni razbremenilni kanal Pšate. Stare hiše sva v skladu s staro zasnovo naselij našla večinoma ob nekdanji glavni vaški cesti na Rodici, v Spodnjih in Srednjih Jaršah ter ob glavni cesti Domžale-Kamnik ter potrjuje najino domnevo, da so nastala v preteklosti kot obcestne vasi.

1. Zorova hiša

Hiša stoji ob glavni cesti Domžale-Kamnik (ob Kamniški cesti) in od svoje prvotne izgradnje še ni bila prezidana. Je stanovanjska hiša, v kateri je nekoč živelo devet ljudi, danes pa je prazna. Je pritlična hiša, kateri pripada pet arov zemljišča, nekoč pa ji je pripadalo devet arov. V celoti je zgrajena iz opeke, vzidane pa ima tudi rozete. Poleg nje stoji še drvarnica. Hiša ni spomeniško zaščitena in je še nikoli niso prizadele naravne nesreče, kar je razumljivo, saj se nahaja relativno daleč od Kamniške Bistrice, kamor poplave niso segale.

Zorova hiša v Zgornjih Jaršah iz jugozahodne strani Pogled na Zorovo hišo iz jugovzhodne strani

2. Borčeva hiša

Borčeva hiša je bila zgrajena leta 1900 in nikoli ni bila prezidana. Nahaja se ob glavni cesti Domžale-Kamnik. V nekdanji kmečki hiši je živelo osem ljudi. K hiši pripadata dva ara zemljišča, nekoč ji je pripadalo devet arov. Hiša ima izrabljeno podstrešje in je v celoti zgrajena iz opeke. Barvno izstopajo iz močno zelenih zidov beli okenski okvirji in portal. Ob hiši stoji tudi lopa. Borčeve hiše nikoli niso prizadele naravne nesreče, kar je glede na njeno lego razumljivo. Hiša spomeniško ni zaščitena.

Borčeva hiša v Spodnjih Jaršah iz severovzhodne strani Pogled na dvorišče Borčeve hiše iz severozahodne strani

3. Markova hiša

Hiša, ki so ji domačini rekli Pri Mark, je bila zgrajena okrog leta 1880. Nahaja se ob križišču cest, danes Mlinske ceste in Čevljarske ulice. Nekoč je bila stanovanjska, sedaj pa je opuščena. Hiša je pritlična in ima dvokapno streho. V njej je nekoč živelo sedem ljudi. Nekoč je k njej pripadalo 23 arov zemlje, sedaj pa še sedem arov. Hiša je zgrajena iz opeke, v oknih so okenske rešetke. Hiša ni spomeniško zaščitena. Soseda se spominja, da je bila hiša okrog leta 1950 poplavljena. Glede na njeno lego sklepamo na večjo nevarnost poplav v preteklosti.

Markova hiša v Srednjih Jaršah iz jugozahodne strani Pogled na Markovo hišo iz severovzhodne strani

4. Šuštarjeva hiša

Šuštarjeva hiša je bila zgrajena leta 1850 in še nikoli ni bila prezidana. Nahaja se ob vaški cesti, ki se danes imenuje Čevljarska ulica. Nekoč je bila kmečka, danes pa je samo stanovanjska. Hiši je vedno pripadalo šest arov zemljišča. Hiša je pritlična z dvokapno streho in ima izrabljeno podstrešje. Zidovi hiše so iz kamna in opeke, streha pa je pokrita s cementno kritino. Hiša, ob kateri se nahaja tudi vodnjak, je spomeniško zaščitena. Po pripovedovanju lastnika, hiše še niso prizadele naravne nesreče.

Šuštarjeva hiša v Srednjih Jaršah iz severozahodne smeri Pogled na Šuštarjevo hišo iz jugozahodne strani

5. Tomažova hiša

Tomažova hiša je bila zgrajena leta 1850 in je že bila prezidana. Nahaja se ob cesti, ki se danes imenuje Čevljarska ulica. V hiši so nekoč živeli štirje ljudje, danes pa je gospodarski objekt. Hiši pripada 20 arov zemljišča, nekoč pa ji je pripadalo 30 arov. Pritlična hiša ima kamnite zidove in je krita z opeko. Hiši pripada še hlev. Posebnost hiše so okenske rešetke. Hiša ni spomeniško zaščitena in je še nikoli niso prizadele naravne nesreče.

Tomažova hiša v Spodnjih Jaršah Pogled na Tomažovo hišo iz jugovhodne strani

6. Polonina hiša

Hiša, ki ji rečejo Pri Poloni, stoji ob Jarški cesti v Srednjih Jaršah. Zgrajena je bila okrog leta 1935 in je bila prezidana pred 35 leti. Hiša je bila vedno stanovanjska in pritlična. Nekoč so v njej živeli štirje ljudje, danes pa trije. Nekoč je hiši pripadalo sedem arov zemljišča, enako ji pripada še danes. Zgrajena je iz opeke, krita je z opečnato kritino. Posebnost hiše so okenski okviri. Pri hiši ni drugih gospodarskih objektov. Hišo so pred petimi leti prizadele poplave. Hiša ni spomeniško zaščitena.
Polonina hiša iz severozahodne strani

7. Kraljeva hiša

Kraljeva hiša stoji ob Jarški cesti v Srednjih Jaršah. Zgrajena je bila leta 1930 in ni bila nikoli prezidana ali spremenjena. Včasih je v njej živelo pet ljudi, k njej pa je pripadalo 300 arov zemljišča. Danes ji pripada še 100 arov. Je pritlične gradnje, zidana iz opeke in pokrita z opečnato kritino. Hiši je pripadal vezani kozolec ali toplar, ki so ga spomladi 2003 podrli. Hiša ni spomeniško zaščitena.

Kraljeva hiša v Srednjih Jaršah iz jugovzhodne strani Mlinski kamen pred Kraljevo domačijo spominja na njihov mlin, ki je obratoval ob Mlinščici na drugi strani ceste do leta 1959.

8. Nekdanja Šmonova hiša

Hiši so nekoč rekli pri Šmonu, nato pri Kranjcu, danes pa pri Korošcu. Stoji ob glavni vaški cesti na Rodici, danes Perkovi ulici. Zgrajena je bila leta 1841. Hiša je bila vedno stanovanjska. Včasih je v njej živelo 20 ljudi. K njej je pripadalo 300 arov zemljišča, danes pa le 15 arov. Je pritlična in ima dvokapno streho, nad vhodom pa ima nadstrešek oziroma mansardo. Zgrajena je iz kamna in opeke, streha pa je krita z bobrovcem. Hiši pripada tudi gospodarsko poslopje. Doživela je že naravne nesreče, ampak ni bila poškodovana. Hiša ni spomeniško zaščitena.
Pogled iz jugozahodne strani

9. Koroščeva hiša

Hiša stoji ob južnem delu glavne vaške ceste na Rodici, danes Miševe ulice. Zgrajena je bila okrog leta 1900. Vsako leto jo po malem obnavljajo. Nekoč je v njej živelo osem ljudi. K njej je pripadalo 13 arov zemljišča, danes pa dva ara. Je pritlična in zidana iz opeke. Vzidane ima tudi lične rozete. Hiši pripada drvarnica in nekdanji svinjak.

Koroščeva hiša na Rodici iz jugovzhodne strani Pogled na Koroščevo hišo iz jugozahodne strani

10. Kofutnikova hiša v Srednjih Jaršah

Hiša stoji na križišču med Jarško in Mlinsko cesto v Srednjih Jaršah. Strokovnjaki iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Kranja so ocenili, da je ta hiša stara od 350 da 400 let. Prenovo je doživela po prvi svetovni vojni. Nekoč je v njej živelo osem ljudi. Nekoč je hiši pripadalo 350 arov, danes pa 100 arov zemljišča. Je pritlična in skoraj v celoti lesena. Zidani del je le v predelu peči in črne kuhinje. Nekoč je imela slamnato streho, danes pa je krita s salonitnimi ploščami. Del lesene hiše so kasneje ometali in pozidali hlev, ki je danes iz opeke. Ker je hiša zelo stara, ima tudi zelo majhna okna, ki so danes zabita in jih nadomeščajo nekoliko večja. Hiša ima obliko stegnjenega doma. Stanovanjskemu delu sledita hlev in skedenj. Hiši pripada še kozolec, ki je za vasjo. Nekoč je bilo v bližini ob Mlinščici še gospodarsko poslopje, ki so ga podrli. Hišo so leta 1855 prizadele poplave. Kranjskemu Zavodu za varstvo kulturne dediščine smo predlagali, da hišo vpiše v slovenski register kulturne dediščine in sproži postopke za njeno zaščito.

Zahodni del Kofutnikove hiše v Srednjih Jaršah je
v celoti lesen.
Današnja okna v stanovanjskem delu in zabita nekdanja  majhna okenca


ZNAČILNOSTI STARIH HIŠ V JARŠAH IN NA RODICI

 

Priprava na terensko delo je potekala v razredu, kjer sva pregledala literaturo in sestavila anketni vprašalnik. Potem sva delo nadaljevala na terenu, kjer sva zbirala podatke in kartirala stare hiše. Najina osnovna metoda terenskega dela je bila anketiranje. Lastniki starih hiš so odgovarjali na najina vprašanja in odgovore sva skrbno zapisovala. Sledilo je obsežno delo v računalnici, kjer sva te podatke urejala, jih vnesla v računalnik in izdelala zbirne preglednice in grafe ter jih na kratko analizirala. V nadaljevanju predstavljava rezultate tega najinega dela. V preglednicah so v prvem stolpcu navedene številke od 1 do 10, ki predstavljajo zaporedne številke starih hiš, vključenih v analizo. Stara hišna imena po zaporednih številkah prikazuje preglednica 1.

Preglednica 1

 

Kakšno je staro hišno ime?

Št. hiše

Staro hišno ime

1

pri Zorovih

2

pri Borcu

3

pri Mark

4

pri Šuštarju

5

pri Tomažovih

6

pri Poloni

7

pri Kralju

8

Šmon - Škrjanc - Korošec

9

nima (Korošec)

10

pri Kofutniku

 

1. Omejitev območja in lega hiš


Zgornje, Srednje, Spodnje Jarše in Rodica so manjša naselja severno od Domžal. Sledijo si strnjeno ob nekdanji vaški cesti, ki se danes imenuje Jarška cesta, razen naselja Zgornje Jarše, ki stoji ob glavni cesti Domžale_Kamnik. To naselje od ostalih ločuje pas kmetijskih površin, preko katerega so pred 40. leti speljali umetni razbremenilni kanal Pšate od Mengša proti Kamniški Bistrici. Stare hiše so se zato na Rodici, v Spodnjih in Srednjih Jaršah nahajale večinoma ob nekdanji vaški cesti, stare hiše v Zgornjih Jaršah pa ob glavni cesti Domžale_Kamnik. Vsa ta naselja so nastala v preteklosti kot obcestne vasi na zahodnem robu rodovitnega Mengeškega polja in ob Kamniški Bistrici ter njeni desnoobrežni Mlinščici na vzhodu.


2. Starost hiš

 

Večina v raziskavo vključenih starih hiš je bila zgrajena v obdobju med letoma 1826 in 1850 ter v obdobju med leta 1876-1900. To pomeni, da je kar 80 % obravnavanih hiš starih več kot sto let. Od teh je polovica hiš starih 100 do 150 let in polovico 150 do 200 let. Med temi je izjema Kofutnikova hiša, ki je po ocenah Zavoda za spomeniško varstvo Kranj stara 350 do 400 let.

 

3. Ali so bile hiše kdaj spremenjene glede na prvotno izgradnjo?

 

Nadalje naju je zanimalo, če so bile stare hiše kdaj prezidane oziroma vidno spremenjene glede na prvotno zgradbo. Ugotovila sva, da je polovica starih hiš doživela razne spremembe. Zanimivo je tudi, da je bila Markova hiša leta 1950 poplavljena, kar kaže na to, da je Kamniška Bistrica v preteklosti občasno tudi poplavljala, predvsem na območju med njeno strugo in Mlinščico.

 

4. Lega hiš v naselju

 

Nadalje naju je zanimalo, kje stojijo posamezne stare hiše. Ugotovila sva, da se večina hiš nahaja ob osrednji vaški cesti in na desni strani Mlinščice. Ker so Jarše in Rodica nastala kot obcestna naselja, sva to tudi pričakovala. Sklepava tudi, da so se hiše hotele izogniti občasnim poplavam, ki so se pojavljale na območju med Mlinščico in Kamniško Bistrico. Zato jih večina stoji na desnem bregu Mlinščice, kamor poplave večinoma niso segale.


5. Koliko ljudi je v hiši živelo nekoč in koliko jih živi danes?

 

Potem naju je zanimalo, koliko ljudi je v hiši živelo nekoč in koliko jih živi danes. Ugotovila sva, da je nekoč v hišah živelo skupaj 74 ljudi, danes pa devet. Tako je nekoč živelo povprečno sedem ljudi na hišo, danes pa povprečno en človek. Kar 40% hiš je danes praznih.

 

6. Funkcije hiš nekoč in danes

Glede na odgovore najinih sogovornikov ugotavljava, da je bila večina hiš nekoč stanovanjskih (70%), nekaj pa tudi kmečkih (30%). Glede na pripadajoče zemljišče pa lahko sklepava, da je bila nekoč večina hiš kmečkih in je bila hiša le stanovanjski del kmečke domačije. Danes je prav tako večina hiš stanovanjskih (80%), ena hiša je postala gospodarski objekt, ena pa je opuščena.

Iz tega sklepava, da je kmetijstvo na tem področju močno izgubilo svoj pomen. Še izraziteje bi se to verjetno pokazalo, če bi v raziskavo vključila tudi nekdanje in sedanje gospodarske objekte, ki stojijo ob starih hišah.


7. Hiši pripadajoče zemljišče nekoč in danes

Pri tem vprašanju naju je zanimalo, koliko zemljišča je hiši pripadalo nekoč in koliko danes. Ugotovila sva, da je nekoč imelo največ hiš nad 5 do 50 arov zemlje (70%). Tri hiše pa so imele nad 100 arov zemljišča. Nekoč so imele hiše povprečno 104,7 arov zemljišča, danes pa 26,6 arov zemljišča. Danes nobena hiša nima nad 100 arov zemljišča, kar tri pa imajo manj kot 5 arov. Tako stanje je zelo očitna posledica opuščanja kmetijske dejavnosti na našem območju.

 

8. Stil gradnje

 

Pri odgovorih na to vprašanje sva ugotovila, da so vse hiše pritlične, kar ustreza tudi podatkom v literaturi. Vse imajo dvokapno streho. Večina hiš ima izrabljeno tudi podstrešje, ena pa ima nad vhodom mansardo. Najstarejša Kofutnikova hiša ima tudi lesen gank.


9. Gradbeni material in strešna kritina

Večina hiš je zgrajenih iz opeke, tri pa tudi iz kamna. Najstarejša Kofutnikova hiša je zgrajena večinoma iz lesa. Večina hiš ima streho krito z opeko, ena hiša s cementno kritino in Kofutnikova s salonitnimi ploščami.


 

10. Posebnosti gradnje starih hiš

 

Okraski starih hiš so zelo različni. Nekatere hiše imajo lepe portale, okenske okvirje, gavtre ali rozete. Pri treh hišah nisva opazila posebnosti.


11. K hiši pripadajoči objekti

 

Tako kot okraski so tudi objekti, ki pripadajo hiši, zelo različni. Največ hiš ima v bližini drvarnico, hlev in kozolec. Druge imajo v bližini vodnjak, lopo ali gospodarsko poslopje. Dve hiši nimata pripadajočih objektov.

 

12. Ali so hišo kdaj prizadele naravne nesreče?

Ker vemo, da je Kamniška Bistrica med Virom in Jaršami do regulacije struge okrog leta 1970 prestavljala svoj tok in občasno tudi poplavljala, sva najine sogovornike povprašala, če so njihove hiše kdaj doletele poplave ali kakšne druge naravne nesreče. Zvedela sva, da večine hiš (80%) naravne nesreč niso nikoli prizadele. Tiste pa, ki stojijo blizu Mlinščice, predvsem pa na njenem levem bregu, kjer so bližje Kamniški Bistrici, so pogosteje doživljale poplave.


13. Ali je hiša spomeniško zaščitena?

 

Samo ena hiša je spomeniško zaščitena. To je Šuštarjeva hiša v Srednjih Jaršah. Največja škoda je, da ni spomeniško zaščitena najstarejša Kofutnikova hiša, ki v sebi skriva nešteto zanimivosti bivanjske kulture in pojasnjuje način življenja v preteklih zgodovinskih obdobjih. Njen stil gradnje kaže, da je bila zgrajena okrog leta 1600 do 1650.

RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK

Naša predvidevanja pred odhodom na teren so bila:
• najstarejše hiše so stare okrog sto let,
• hiše se bodo nahajale ob starejših vaških cestah ali ob Mlinščici,
• hiše so bi bile v preteklosti večinoma kmečke, sedaj pa so stanovanjske ali opuščene,
• hiše so zgrajene iz kamna in opeke.

Rezultati najine raziskovalne naloge pa so pokazali naslednje:
• največ hiš je bilo zgrajenih v obdobjih 1826 do 1850 in od 1876 do1900. Povprečna starost hiš je 127 let,
• polovica hiš je bila prezidana, polovica pa ne,
• vse hiše so bile zgrajene ob cesti,
• število ljudi, ki so v njih živeli nekoč, je bilo 74, danes pa le 9. Štiri hiše so prazne ali opuščene,
• po odgovorih naših sogovornikov je bilo skoraj 3/4 hiš v preteklosti stanovanjskih, manj kot 1/4 pa kmečkih. Glede na pripadajoče zemljišče sklepava, da je bila večina hiš nekoč kmečkih, hiša pa je bila le stanovanjski del kmečkega gospodarstva. Danes je 8/10 hiš stanovanjskih, ostale pa so gospodarski objekt ali opuščene,
• vse hiše so pritlične, večina ima izrabljeno tudi podstrešje. Ena hiša ima nad vhodom mansardo, Kofutnikova hiša pa ima gank,
• kot gradbeni material so uporabljali opeko, pri treh hišah so zidovi kamniti, Kofutnikova hiša pa je večinoma lesena,
• posebnosti gradnje so bile zelo različne: gavtre, rozete, portali itd. Pri treh hišah nisva opazila posebnosti,
• hišam so pripadale drvarnice, hlevi in kozolci, včasih pa še vodnjak, lope in druga gospodarska poslopja,
• večini hiš so naravne nesreče prizanesle,
• samo ena od desetih hiš je spomeniško zaščitena, vendar to ni najstarejša Kofutnikova hiša.

Raziskovanje starih hiš bi bilo smiselno nadaljevati v naslednji smeri:
• zajela bi smo hiše, ki so stare nad sto let,
• poiskati bi morala sogovornike še za tiste stare hiše na območju Jarš in Rodice, ki v to raziskavo niso bile vključene zaradi odsotnosti stanovalcev,
• glede na zunanjost hiš bi skušala ugotoviti stil gradnje,
• natančneje bi lahko raziskala tudi notranjost hiš, tako kot sva to naredila za Kofutnikovo hišo,
• vse stoletne hiše bi premerila in bi zanje narisala tlorise,
• natančneje bi lahko preučila način življenja pred stoletji v Kofutnikovi hiši,
• raziskovanje bi lahko razširila še na današnja in nekdanja gospodarska poslopja, ki stojijo ob hišah in primerjala njihovo nekdanjo funkcijo z današnjo.

 

| ©2004 OŠ Rodica