projekt VZN

nenasilna komunikacija

organizacije za pomoč ob nasilju literatura


Literatura    
                                                                                OŠ KOMENDA MOSTE   Šolska knjižnica  

PRIPOROČILNI SEZNAM LITERATURE NA TEMO NASILJE OZ. PREPREČEVANJE NASILJA

za mladino

Poučne knjige

1)     Erb, Helmut: Nasilje v šoli in kako se mu lahko zoperstaviš. Didakta, 2004

2)     Johnson, Julie: Ustrahovalci in nasilneži. DZS, 1998

3)     Slapšak, Svetlana: Otrokove pravice. Center za človekove pravice, 1995

4)     Sanders, Pete: Ustrahovanje. DZS, 1999

5)     Strojin, Marja: Nasilje boli. MK, 2003

Leposlovne knjige

C – do 9. leta starosti

1)     Bode, Ann de: Vsi se spravljajo name. Založba Kres, 1997

2)     Noestlinger, Christine: Franceve šolske zgodbe. Mohorjeva založba, 1999

3)     Dean, Jan: Drevesko in mali ustrahovalec. Educy, 2001

4)     Cave, Kathryn: Drugačen. Educy, 2001

5)     Pfister, Marcus: Mavrična ribica. EPTA, 1993

6)     Pfister, Marcus: Mavrična ribica, na pomoč! EPTA, 1996

7)     Muck, Desa: Anica in velike skrbi. MK, 2003

P – od 10. leta dalje

1)     Wilson, Jacqueline: Poredne punce. MK, 1999

2)     Novak, Bogdan: Lovci na petardarje. Prešernova družba, 2004

3)     Milčinski, Fran: Ptički brez gnezda. MK, 1995

4)     Melville, Herman: Moby Dick. Karantanija, 1996

5)     Novak, Bogdan: Spopad na Rožniku. Magnolija, 1995

6)     Kokalj, Tatjana: Kamen v žepu. Genija, 2005

7)     Rudolf, Mojca: Nenavadna želja. Karantanija, 2005

8)  Pregl, Slavko: Usodni telefon. Prešernova družba, 2004

M -  od 13. leta dalje

1)     Anderson, Laurie Halse: Povej! Učila, 2001

2)     Burgess, Melvin: Sanje neme deklice. Učila, 2000

3)     Cotič, Metka: Kriva. Karantanija, 2003

4)     Fine, Anne: Spretna Tulip. Učila, 2000

5)     Flinn, Alex: Dihati pod vodo. Grlica, 2003

6)     Forrestal, Elaine: Nekdo kot jaz. Miš, 2004

7)     Fritz Kunc, Marinka: Modri pulover. Partner graf, 2003

8)     Kodrič, Neli: Na drugi strani. MK, 2004

      9)  Pelzer, Dave: Otrok brez imena. Učila, 1998

10) Pelzer, Dave: Izgubljeni fant. Učila, 1998

11) Pelzer, Dave: Mož po imenu Dave. Učila, 2000

      12) Vidmar, Janja: Princeska z napako. DZS, 2002

13) Vidmar, Janja: Baraba. MK, 2001

14) Voight, Cyntia: Nož v škornju. MK, 1997

15) Wilson, Jacqueline: Punce v stiski. MK, 2001

16) Swindells, Robert: Sramota. MK, 2000

17) Coleman, Michael: Čudakov boj. Grlica, 2006

za odrasle

1)     Aničić, Klavdija: Nasilje – nenasilje. Priročnik za učiteljice, učitelje, svetovalne službe  in vodstva šol. i2, 2002

2)     Akin, Terri in drugi: Pomoč otrokom pri spoprijemanju z žalostjo, strahom in jezo. Priročnik za učitelje in svetovalce. Educy, 2000

3)     Barve strpnosti, besede drugačnosti, podobe tujosti: vzgoja za strpnost in sprejemanje drugačnosti preko mladinske književnosti. Center za pedagoško izobraževanje, Filozofska fakulteta, 2006

4)     Bain, Quaine: Ko pride na dan: vodič za mlade, ki so bili spolno zlorabljeni. Co Libri, 1996

5)     Blum, Paul: Preživeti in uspeti v disciplinsko težavnem razredu. TOP, Regionalni izobraževalni center, 1999

6)     Bronson, Marsha: Amnesty International. Educa, 1996

7)     Ciklus seminarjev Namesto koga roža cveti: Trpinčen otrok. Kako prepoznati in preprečevati fizično in duševno trpinčenje otrok (razširjeni zbornik). Meridiana, 1997

8)     Coloroso, Barbara: Otroci so tega vredni. Tangram, 1996

9)     Elliot, Michele: Trpinčenje. Educy, 2002

   10)  Habbe, Jure: Nasilje in varnost   otrok v šolah: nasveti za ravnatelje, učitelje, starše in vse, ki skrbijo za varnost v osnovnih in srednjih šolah.
Lisac & Lisac, 2000

   11)  MacGrath, Helen in Francey, Shona: Prijazni učenci, prijazni razredi: Učenje socialnih veščin in samozaupanja v razredu. DZS, 1996

   12)  Olweus, Dan: Trpinčenje med učenci: kaj vemo in kaj lahko naredimo. Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1995

   13)  Ortner, Gerlinde: Pravljice, ki so otrokom v pomoč. Zgodbe, ki pomagajo odpravljati strah in napadalnost otrok in kaj morajo o tem vedeti starši. MK, 1995

   14)  Otrokove pravice, šolska pravila in nasilje v šoli. Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 1996

   15)  Peternel, Sonja: Prvih pet minut. Educa, 2005

   16)  Pušnik, Mojca: Vrstniško nasilje v šoli. Zavod Republike Slovenije za Šolstvo, 1999

   17)  Prestopniško in odklonsko vedenje mladih: vzroki, pojavi, odzivanje. Bonex, 2000

18) Psihološke pravice otrok –simbioza in avtonomija. Društvo psihologov Slovenije, 1990

19) Pšunder, Majda: Kaj bi učitelji in starši še lahko vedeli? Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1998

20) Severe, Sal: Ljubezen ni dovolj. Preprosta načela dobre vzgoje. Učila, 2000

21) Schilling, Dianne: 50 dejavnosti za razvijanje čustvene inteligence. Stopnja 1, Za delo z otroki od 6 do 10 let. Inštitut za razvijanje ocebne kakovosti, 2000

22) Schilling, Dianne: 50 dejavnosti za razvijanje čustvene inteligence. Stopnja 2, Za delo z mladostniki od 10 do 14 let. Inštitut za razvijanje osebne kakovosti, 2000

23) Vloga šole pri zmanjševanju nasilja: priročnik za učitelje, svetovalne delavce in ravnatelje. Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2003

24) Žerovnik, Angelca: Pedagogika družinskega ognjišča. Pedagoški inštitut, 1996

Pripravila Jožica Plevel