Abecedno kazalo

 

 

NapovednikPodatki o šoliAktualnoLogotipiUčno središče

 

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

 
 

 

 

 

 

 

   
  Dnevi dejavnosti   Računalniška dejavnost 
  Ekskurzije Razporeditev pouka-urnik  
  Fran Kranjc Razporeditev učencev in oddelkov
 Jedilnik
  Interesne dejavnosti   Sodelovanje s starši
  Nagrade učencem   §          Govorilne ure
  Naši projekti   §          Roditeljski sestanki
 §          Unesco §          Druge oblike sodelovanja s starši
 §         Mednarodna dejavnost   Sodelovanje z okoljem
 §          Zdrava šola Svetovalno delo
 §          Eko   Šola v naravi
 §          Jezikovni listovnik Šolska knjižnica
 §          Preverjanje plavanja   Šolski koledar   
 §          Angleščina na razredni stopnji Šolski sklad  
 §          Tečaj plavanja   Šolska skupnost učencev
 §          Tečaj drsanja Športna tekmovanja
 §          Brez težav Tekmovanja iz znanja
 §          Brihtne bučke Učbeniški sklad  
 §          Zimska šola v naravi Učenci in oddelki
UČNO SREDIŠČE
 §          Bralni klub   Vozni red
Obvezni predmetnik   Za dobro šolsko klimo
Ocenjevanje znanj   §          Hišni red
§          Letni napovednik pisnega preverjanja in ocenjevanja znanja   §          Naloge dežurnega učenca