Terensko delo je za različna strokovna področja edini vir podatkov iz prve roke, pri katerem je verodostojnost najmanj okrnjena; stanja, procesi in dejavniki v naravi ter družbi so lažje predstavljivi in razumljivi, sama interpretacija izkušenj pa postane jedro učenja. Tovrstno izkustveno učenje zahteva in razvija samostojnost, aktivnost, timsko delo in medpredmetno povezovanje. Pri organizaciji aktivnosti na terenu moramo imeti jasen cilj, biti moramo dobro organizirani in prilagodljivi, izbiramo ustrezne tehnike dela ter tipične lokacije/ vzorce/populacije, upoštevamo starost, umske in psihofizične sposobnosti udeležencev ter smiselno sledimo ključnim metodičnim etapam: zbiranje podatkov - analiza podatkov - opis ter sinteza rezultatov.


| Načrtovanje | Oblike | Obdelava gradiva | Poročilo | Viri | Fotogalerija |

Relief >

Podnebje >

Vodovje >

Kamnine >

 

Prebivalstvo >

Gospodarstvo >

Naselja >

Orientacija >

Dediščina >

 

 

Razno >

Mosbruker, IV. osnovna šola Celje, 2017 ©