Viri in literatura


 1. Bedjanič, M. et. al. (2012). Zabavno, poučno, nič mučno - Geopark Karavanke. Ljubljana: ZRSVN. Dostopno na Medmrežju http://www.zrsvn.si/dokumenti/54/2/2012/Zabavno_poucno_nic_mucno_Geopark_Karavanke_Ucni_pripomocek_S_ 2867.pdf, dne 10.10.2017.
 2. Bevc, V. (1997). Pouk geografije v naravi. Ljubljana: ZRSŠ.
 3. Brinovec, S. (1989). Domača pokrajina. Delovni zvezek za geografsko proučevanje domače pokrajine. Ljubljana: MK.
 4. Brinovec, S. (1989). Domača pokrajina. Priročnik za geografsko spoznavanje domače pokrajine. Ljubljana: MK.
 5. Gril, T. in Požgan, T. (2014). Kako prepoznati kamnine iz domačega kraja in okolice. Raziskovalna naloga, OŠ Gustava Šiliha Laporje. Dostopno na Medmrežju, http://www.os-laporje.si/files/2015/08/2013-2014_Kako-prepoznati-kamnine-iz-doma%C4%8Dega-kraja-T.-Gril-T.-Po%C5%BEgan-mentor-B.-Rozman.pdf, dne 4.10.2017.
 6. Kerčmar, J. (2004). Pohorje - poročilo o terenskem delu. Murska Sobota: Ekonomska šola MS. 
 7. Lipovšek, I. (2016). Optimiziranje terenskega dela pri pouku geografije. Dostopno na Medmrežju https://dk.um.si/Dokument.php?id=106426, dne 18. 9. 2017.
 8. Mosbruker, M. (2002). Kartografija in orientacija. Spletna učna gradiva, dostopno na Medmrežju http://www.facka.si/projekti/geo/index.htm, dne 10. 9. 2017.
 9. Resnik-Planinc, T. in Nemec, L. (2010). Terensko delo pri pouku geografije, v Geografija - posodobitve pouka v gimnazijski praksi, str. 214-231. Ljubljana: ZRSŠ.
 10. Stenčas, spletna stran za komuniciranje med taborniki. Dostopno na Medmrežju http://stencas.taborniki.si/naredi-sam/ideje-za-ggje/, 15. 9. 2017.
 11. Terenske vaje v okviru metodike začetnega naravoslovja, dostopno na Medmrežju http://www.pef.uni-lj.si/gorani/terenske.html, dne 15. 9. 2017.
 12. Vrišer, I., et. al. (2002). Uvod v geografijo. Ljubljana: FF.

 

Avtor: Mojmir Mosbruker, IV. osnovna šola Celje, september 2017.

 


| <<< |