Načrtovanje terenskega dela


Pri vseh oblikah terenskega dela so nepogrešljivi:

 1. Cilji in namen
  • jasnost, razumljivost
  • enostavnost
  • učinkovitost
 2. Načrtovanje
  • tipičnost (izberemo tipične, "šolske" primere, v katerih so vsebine izrazite in poudarjene ter imajo takšne značilnosti, ki jih uvrščajo v posebno skupino iste vrste)
  • medpredmetnost
  • izbor oblik, metod in tehnik dela, količina/velikost populacije, časovnica
  • poznavanje splošnih in tehničnih spretnosti, psihofizičnih sposobnosti in interesa izvajalcev terenskega dela
  • seznam pripomočkov
  • zagotavljanje varnosti (subjektivne in objektivne) ter
  • druge posebnosti dela na konkretnem terenu
 3. Obdelava podatkov
  • načrt zbiranja in urejanja podatkov
  • uporaba matematičnih/statističnih metod (aritmetična sredina, mediana, frekvenca idr.)
  • prikazovanje podatkov
  • analiza rezultatov (skladno z namenom)
 4. Poročilo o terenskem delu

 


<<<