Obdelava in prikazovanje gradiva


 

1. Zbiranje in urejanje podatkov ter grupiranje

Podatke smiselno preštejemo, uredimo, poenotimo in jih pripravimo za uporabo.  Uredimo si "zbirnike" podatkov po vsebini ali rezultatih, odvisno od namena raziskave. Po potrebi jih grupiramo v različne skupine. Velikokrat uporabljamo statistične metode (frekvenca, aritmetična sredina, mediana, največ/najmanj, pogostost pojavljanja, sorodnost vsebine/rezultatov idr.). Podatke in rezultate zbiramo ter urejujemo gleda na cilje dela, načrtovano analizo in opis rezultatov.


2. Prikazovanje podatkov

Zbrane in obdelane podatke predstavimo v tabelah ali grafično. S tem dosežemo večjo preglednost, sistematičnost in primerljivost.

 


<<<