Ensvet Nova Gorica

Pogosta vprasanja

Kdaj se splača investirati?

Pri oceni, ali se splača vlagati denar za izvajanje ukrepov, ki bodo zmanjšali stroške za energijo, ekonomisti uporabljajo več metod, tako imenovanih sodil. Ena najpogosteje uporabljenih je neto sedanja vrednost (angleško NPV ali net present value). Pri tej metodi v sedanjo vrednost preračunamo vse bodoče denarne tokove (to bodo vsi prihranki, ki jih bomo realizirali v življenjski dobi naložbe), tako da upoštevamo njihovo znižano vrednost preračunano na sedanji čas. To je leto 0, ko smo dejansko denar vložili. Naložba je pozitivna, če je neto sedanja vrednost pozitivna, kar pomeni, da se z donosi (prihranki) pokrijejo vsi stroški kapitala. Naložba se vrne, ko postane denarni tok pozitiven. Tako lahko ocenimo tudi vračilno dobo z upoštevanjem stroškov kapitala.

V svetovalni pisarni vam lahko za vaš naložbo ocenimo ekonomiko tudi z uporabo sodil.