Ensvet Nova Gorica

Kaj počnemo?

Energetsko svetovalna pisarna Nova Gorica se je že v letu 2001 preselila na novo lokacijo, v stavbo Javnega podjetja KENOG, na Sedejevo ulico 7 v Novi Gorici. Je ena od približno 54 aktivnih svetovalnih pisarn, ki se nahajajo v vseh večjih slovenskih krajih.

Dejavnost pisarne financirata Eko sklad j.s. in Občina Nova Gorica.

Energetsko svetovalno mrežo ENSVET za gospodinjstva je država vpeljala že leta 1991 z namenom, da preko služb za svetovanje svetuje občanom, kako učinkovito izrabljati energijo in povečati okoljevarstveno ozaveščenost v gospodinjstvih.

Na osnovi starejše ankete 800 svetovancev in analize vodstva ENSVET, je vložek v svetovanje občanom v višini 1 SIT (0,004 €) zagotovil prihranek končne energije v višini 0,62 kWh/leto, oziroma zmanjšanje letnega stroška občanu za 4,9 SIT (0,02 €)/leto.

Vložena finančna sredstva MOP za svetovanje in tako posredno tudi v izvajanje pravih ukrepov učinkovite rabe energije se povrnejo v 3 mesecih!

V energetsko svetovalni pisarni Nova Gorica vam bomo brezplačno svetovali o :

Vsem, ki se boste odločili za obisk energetsko svetovalne pisarne, priporočamo, da s sabo prinesete projektno dokumentacijo hiše in račune o plačilu energije (elektrika, kurilno olje…).