Ensvet Nova Gorica

Meteorološki podatki

Če želimo primerjati porabo energentov med dvema ali več kurilnimi sezonami, je pomemben podatek kakšna oz. kako »hladna« je bila posamezna zima. Za pravilno vrednotenje vpliva vremena na potrebe po energiji za ogrevanje se uporablja meteorološki podatek »temperaturni primanjkljaj«.

Temperaturni primanjkljaj v stopinjskih dnevih izračunamo kot vsoto razlik med notranjo temperaturo 20 °C in povprečno dnevno zunanjo temperaturo zraka za tiste dni, ko je povprečna dnevna temperatura manjša od 12 °C. Podatke za Novi Gorici najbližjo meteorološko postajo Bilje, nam je posredoval Meteorološki zavod RS.

Če primerjamo dve ogrevalni sezoni, bi morala biti poraba energenta pri enaki stavbi v enakem razmerju kot je število stopinjskih dni za posamezno kurilno sezono.