FAMUL STUART
Šola uporabnih umetnosti
Bezigrajski dvor, Dunajska 56
Ljubljana, Slovenija

 

FAMUL STUART
School of Applied Arts
Bezigrajski dvor, Dunajska 56
Ljubljana, Slovenia


introduction
site map
the school
courses
info
what's new
people
links

POSEBNI PROJEKTI V LETU 2004
17. SEPTEMBER 2004 - VELIKA RAZSTAVA NA LJUBLJANSKEM GRADU

Tik pred pricetkom enajstega studijskega leta
praznujemo DESETI ROJSTNI DAN!!!

Obelezili ga bomo s supersonicno, inter in multimedijsko razstavo ter otvoritvenim dogodkom,
17. septembra zvecer, na Ljubljanskem gradu!

Tekoce studijsko leto je deseto leto delovanja Šole uporabnih umetnosti Famul Stuart. Odlocili smo se, da obletnico obelezimo z veliko razstavo in si za lokacijo iz vec razlogov izbrali Ljubljanski grad -mogoce zato, ker smo tudi prvo desetletje preziveli v gradu - fuzinskem in ker tam ze tako ali tako vsako leto pripravimo dve zakljucni razstavi, torej: spet grad, toda za desetletko naj bo kar Ljubljanski!

Vabljeni vsi prijatelji Šole Famul Stuart in tudi vsi tisti,
ki še niste imeli priloznosti, da to postanete!!!


Razstavo pripravljamo v sodelovanju s Festivalom Ljubljana in ob pomoci Oddelka za kulturo MOL.

4. - 20. MAJ 2004 - FAMUL V CELICI
zemlja zelezo
drevo midva
abs. KK 2001

Šola Famul Stuart gostuje v Celici
Galerija Mladinskega hotela Celica, Metelkova

Razstava: razstavljata dve skupini absolventov:
Oddelek KK + G, generacija 2001:
Metod Blejec, Natasa Kokol, Robertina Šebjanic, Nusa Pauko in Stas Kleindienst

Oddelek FDM, generacija 2002:
Tina Avsic, Jasmina Karic, Dino Srajlehner, Anja Zorko, Tadej Znidarcic

Trajanje: 4. - 20. maj 2004

Drugi dogodki v sklopu FAMUL V CELICI..... povezava

Torek, 4. maja ob 20.00 - Otvoritev razstave (galerija, hodniki in podstreha hostla)
To r ek, 4. maj- ob 21.00 - Projekcije del oddelka Fotografija in digitalni mediji - animacija in video
To r e k, 4. maja ob 1 9.00 Šole uporabnih umetnosti FAMUL STUART

Petek, 7. maja ob 20.00 - WillowArt, predavanje z diapozitivi: Jan Deicke (predstavitev WillowArt To r e To r e k, 4. maja ob 1 9.00 delovanja in konkretnega projekta, ki tece vzporedno v Fuzinah (gl. spodaj)

Torek, 11. maja ob 21.00: "Sarajevska video produkcija" scca/pro.ba 2000-2002
To r e k, 4. maja ob 1 9.00 Po izboru Dina Schrajlehnerja

Petek, 14. maja v popoldanskem casu:
To r e k, 4. maja ob 1 9.00 Postavitev talnega objekta za otroke - polzasti ristanc.
To r e k, 4. maja ob 1 9.00 Darilo šole in študentov Famul Stuart najmlajšim obiskovalcem Celice.
To r e k, 4. maj- v vecernem casu:
To r e k, 4. maja ob 1 9.00 Peka keramike - tehnika goli raku - demonstracija
To r e k, 4. maja ob 1 9.00 Vodi: Nataša Kokol, diplomantka šole Famul Stuart
T o r e k, 4. aj- ob 21. 00: Poletne kiparske delavnice Famul Stuart (Igraj se park, Marušici,..)
To r e k, 4. maja ob 1 9.00 Video projekcije na dvoriscu

   
5. - 12. MAJ 2004 - FUŽINE
WillowArt - parkovne konstrukcije iz vrbja
z nemškim umetnikom Janom Deickom
projekt mladinske iniciative v kontekstu
preizkušanja umetniških praks kot orodij v
razširjenih socialnih, okoljevarstvenih idr. kontekstih

Javni izvedbeni termin: 5. - 12. maj 2004

Več: WillowArt - predpriprave
Več: Willowart & Constructing - delavnica maj

Lokacije:
Šola Famul Stuart (zbirna lokacija, seminarji, koordinacija)
Vrtec Fuzine
(glavna lokacija delavnice)
Mladinski hotel Celica (predavanje o WillowArtu - petek, 7. maj)


MOVIT NA MLADINA
HTTP://MLADINA.MOVIT.SI


PROGRAM MLADINA

Ta projekt je uresnicen ob podpori Evropske skupnosti.
Vsebina projekta izraza stalisca Evropske skupnosti in Nacionalne agencije, ki nista zanj kakorkoli odgovorna.


Izobrazevanje in kultura
 
     
Slovenija se vkljucuje v Evropsko unijo. Delavnica z nemskim umetnikom je prejela financno podporo programa, s katerim želi slovenska vlada prispevati k obvešcenosti, razumevanju in javni razpravi o procesu vkljucevanja v EU ter o vseh posledicah clanstva za življenje slovenskih državljanov in državljank. Program obvešcanja izvaja Urad vlade za informiranje.
Pri projektu mladinske iniciative FS sodelujemo tudi: Sola Famul Stuart, drustvo Galerija GT in zdruzenje Sezam, Vrtec Fuzine, podjetje Rast idr.
7. MAJ 2004 - PODELITEV PLAKET GLAVNEGA MESTA LJUBLJANA

Prejeli smo plaketo mesta Ljubljana
Ljubljanski grad, Ljubljana


Za svoje izobrazevalne programe in umetniske dogodke, ki smo jih organizirali v letih nasega delovanja... (Vec tukaj)

Cestitamo vsem studentom in vsem sodelavcem sole!

28. MAJ 2004 - RAZSTAVA DEL ŠTUDENTOV EVROPSKIH UMETNIŠKIH ŠOL

Razstava del ŠTUDENTOV EVROPSKIH UMETNIŠKIH ŠOL
prispelih na mednarodni razpis Famul Stuart

Fuzinski grad, Ljubljana
ob 20.00 v galeriji AML

Ob vstopu Slovenije v EU predstavljamo dela študentov evropskih umetniških šol. Prva predstavitev mednarodne razstave bo potekala vzporedno z zakljucno razstavo šole Famul Stuart.

Mladi avtorji se bodo predstavili v dveh kategorijah:
A/ Digitalna dela (video, animacija, rac. igrice, web...)
B/ Dela, predstavljena na digitalnih nosilcih (instalacije, kiparstvo, keramika, ambientalne postavitve... predstavljene v projekcijah)

Izbrana dela bodo v naslednjem letu gostovala po mladinskih organizacijah in galerijah v Sloveniji.

28. MAJ 2004 - ZAKLJUCNA SOLSKA RAZSTAVA

Deseta zakljucna razstava Sole Famul Stuart
Fuzinski grad, Ljubljana
ob 20.00, projekcije na dvoriscu ob 21.00 (ko se stemni)


Vsakoletna prireditev ob zakljucku semestra - letos v nekoliko manjsi zasedbi, saj nas caka se Velika razstava ob deseti obletnici sole, septembra 2004, na Ljubljanskem gradu (Gl. spodaj)introduction
site map
the school
courses
info
what's new
people
links