Šola

Posebnosti

Raznolikost ponudbe

Predavatelji,
mentorji, gostje

Lokacija
Prostori in oprema

Trajanje študija
Možnost gostovanja

Vpisni pogoji in diploma

Izbirne vsebine in
obštudijske dejavnosti

Projekti, m reženje in
mednarodna sodelovanja

 


Šola uporabnih umetnosti FAMUL STUART
je bila ustanovljena leta 1994 kot šola akademijskega tipa, z oddelki za grafiko, keramiko, kiparstvo in restavratorstvo. S študijskim letom 2001/2002 se je vpisala prva generacija študentov na oddelek za fotografijo in digitalne medije, s smermi fotografija, animacija, video ter interakcija. Istega leta smo dvoletne programe nadgradili v triletne.
Najmlajši oddelek, ambient - celostna oprema prostora, je pričel delovati v letu 2003/04.Posebnosti
Naš izobraževalni sistem omogoča aktualnost, fleksibilnost ter hitro prilagajanje trgu znanja in s tem tudi trgu dela. Zavedamo se, da je prehod iz študentskega v samostojno ustvarjalno in delovno področje pogosto težaven, zato skozi predavanja, praktično delo z mentorji in skupino vzpodbujamo študente, jih usposabljamo za samostojno delo na svojem področju in v vsakdanjem življenju.
Vzpodbujamo sodelovanja med študenti različnih smeri, dopolnjevanje njihovih znanj ter skrbimo za individualen razvoj posameznika in njegovih kreativnih zmožnosti. Študente vzpodbujamo k sodelovanju in nabiranju izkušenj v obšolskih dejavnostih: mednarodnem delovanju šole, šolskimi in obšolskimi razstavami, festivali, natečaji v širšem javnem prostoru in obštudijskimi projekti.


Raznolikost ponudbe

V programih in akcijah, opremi in raznolikih profilih mentorjev in študentov, mešanica klasičnih in sodobnih medijev, prijemov in metod, novega in starega, nudi neskončne možnosti kombinacij za posameznega študenta.
Šola z vsemi sodelavci deluje tudi kot svetovalna baza za aktualne in bivše študente, nudi individualna svetovanja in konzultacije z mentorji in vodstvom šole glede usmeritve, napredovanja ali dodatnih aktivnosti in projektov, pomaga in svetuje pri iskanju različnih možnosti samostojnega delovanja diplomantov in posreduje razpoložljive vire možnosti zaposlitve. Programi šole niso verificirani s strani države, zato se šola še posebej trudi v utrjevanju pridobivanja veljavnosti naše diplome v praksi.Predavatelji, mentorji, gostje

Zanimiva in raznolika zasedba sodelavcev in mentorjev, profesionalnih umetnikov in strokovnjakov, domačih ter mednarodnih gostov, aktivnih na svojem področju zagotavlja inovativnost dela in znanja, vpogled v sodobno umetnost in kulturo ter sodobno produkcijo na področjih, ki jih pokrivamo. Mentorji in predavatelji vzpodbujajo udejstvovanje študentov v širšem javnem prostoru, samostojnih projektih ter z individualnim delom in pristopi razvijajo kreativne potenciale in sposobnosti posameznika.Lokacija

Leta 2004 smo se vselili v sodobno opremljene prostore v Bežigrajskem dvoru, prvih deset let je šola delovala na Fužinskem gradu. Tam smo dodobra izkoristili atraktivno lokacijo ob Ljubljanici, preko delavnic v urbanem prostoru smo sodelovali z bližnjim okolišem, naše letne razstave z multimedijskimi projekcijami na grajskem dvorišču so že v Fužinah postale tradicionalni javni dogodek. Na novi lokaciji, v do takrat dokaj neobljudeni pasaži Bežigrajskega dvora smo marca 2006 aktivno posegli v prostor z interdisciplinarnim projektom Mesto pod zemljo in podzemne hodnike spremenili v živahno ulico z vsemi dejavnostmi, ki ji pripadajo (več o Mestu pod zemljo pri: Projekti, mreženje in mednarodno sodelovanje).

Šola v Bežigrajskem dvoru je oddaljena le nekaj minut hoje od centralne železniške postaje in nekaj korakov od mestnih postajališč Astra (avt. št. 6,8, 21, 22) ter Bežigrad (7, 11, 12, 20). Za vogalom so Bežigrajska tržnica, stara in nova Bežigrajska galerija, nova Bežigrajska knjižnica ter zdravstveni dom.

ZEMLJEVIDProstori in oprema

Studio za multimedijo, projekcijska soba in risalnica, ki se po potrebi spremenita v foto studio, grafični atelje, kiparska modelirnica, keramična delavnica, restavratorska delavnica, kombinirani atelje za ambient. Ob tem tudi mala čitalnica z internetom, šolska knjižnica in tajništvo, vsak dan dostopno študentom.

Ob šolskih semestrskih razstavah se šola z vsemi prostori in hodniki spremeni v razstavni prostor. Izven šolskega leta lahko prostor deluje kot galerija in produkcijski studio obenem.Trajanje študija

Vsi študijski programi so triletni. Predavanja in vaje so vsak dan v tednu, okvirni obseg študijskih ur v prvih dveh letih je 550 do 750 ur (odvisno od programa) na leto, kar pomeni povprečno med 20 in 28 ur tedensko, 25-27 tednov v letu. Obveznosti študenta z vajami in individualnim delom na zaključnih nalogah in projektih dosežejo od 1200 do 1500 ur.
V tretjem letu je obveznost obiska do tri dni v tednu, ostalo je individualno delo ter konzultacije z mentorji pri diplomi ter udeležba na kontekstualnih projektih. Študent, ki do jesenskih rokov tretjega letnika ni uspel diplomirati, ima možnost vpisati absolventski staž.

Možnost gostovanja študentov z višjo izobrazbo
Za študente z višjo izobrazbo ali profesionalnimi izkušnjami na likovnem področju, ki bi želeli profesionalno izpopolniti določena znanja, so možni enoletni nediplomski programi, sestavljeni na individualni bazi v dogovoru z vodstvom šole. Študent lahko izbira iz tekočega nabora predmetov in mentorjev. V prijavi naj interesenti navedejo višjo likovno izobrazbo oz. profesionalne izkušnje.Vpisni pogoji

glej povezavo: FS-info-vpisDiploma

Po uspešnem zaključku študija in zagovoru diplomske naloge dobi študent diplomo, s katero šola FAMUL STUART potrdi uspešen zaključek šolanja po njenem programu. Diploma Šole uporabnih umetnosti FAMUL STUART ni verificirana, kar pa ne pomeni, da je ne priznavajo različne organizacije, delodajalci ali šole. Več o možnostih lahko najdete v programski knjižici za študijsko leto 2006/07, nekaj referenčnih podatkov o praktični uporabnosti diplome skozi dejavnosti naših študentov in diplomantov pa v pregledni knjigi ‘Desetka!', izdani septembra 2004.Izbirne vsebine

Sestavni del študija so tudi izbirne vsebine, tako tehnično-izvedbene delavnice kot tematsko-kontekstualne delavnice. Slednje so lahko manjšega obsega, pogosto pa del širših kontekstualnih projektov kot npr. Funkcionalna kiparska oprema, ki je bila tema večletnih mednarodnih projektov Igraj se park / Park'n'play ter WillowArt & Constructing ali interdisciplinarni projekt Mesto pod zemljo, ki ga je tvorilo več različnih delavnic (več glej spodaj: Projekti, mreženje in mednarodna sodelovanja).

V pestri ponudbi tehnično-izvedbenih delavnic se študentje pogosto lahko razvrstijo po svojem interesu, ne glede na to, na kateri oddelek so vpisani. Izbira delavnic je odvisna od tega, ali želi študent poglobiti znanja iz svojega primarnega programa, v nekaterih primerih pa lahko izbere vsebine drugih smeri, ki so prilagojene njegovemu specifičnemu interesu in nivoju znanja (npr. Studijska fotografija za neprofesionalce - za dokumentacijo izdelkov). Nekatere od vsebin delavnic se pojavljajo vsako leto, druge le občasno, odvisno od zanimanja študentov in možnosti.

Obštudijske dejavnosti

Posebno pozornost namenjamo posebnim študijskim in obštudijskim dejavnostim, ki po večletnih izkušnjah še posebej pozitivno vplivajo na razvoj posameznikov in lažji prehod iz študentskega v samostojno ustvarjalno življenje. Študente vzpodbujamo k medsebojnem sodelovanju, nabiranju izkušenj v obštusijskih dejavnostih: mednarodnem delovanju šole, šolskimi in javnimi razstavami, festivali, natečaji v širšem javnem prostoru ter študijskimi in obštudijskimi projekti.Projekti, mreženje in mednarodna sodelovanja

Šola sodeluje s številnimi domačimi in tujimi organizacijami, ki se ukvarjajo bodisi z izobraževanjem, bodisi z umetniško produkcijo, raziskovanjem in prezentacijo. To nam omogoča izmenjavo znanj in izkušenj, pa tudi skupno delo na konkretnih projektih, kar študentom na samosvoj način odpira poti v svet izven šole, kjer bodo v prihodnosti delovali. Študentom pomagamo tudi pri iskanju možnosti nadaljevanja študija.

Šola poleg rednega programa vsako leto organizira in sodeluje pri vrsti projektov in dogodkov v Ljubljani, Sloveniji in tujini, ki bogatijo paleto možnosti udejstvovanja študentov na področjih, ki jih zanimajo. Kontekstualni interdisciplinarni projekti ter razstavna dejavnost sta dve pomembni dejavnosti šole in izvrstna priložnost za to, da se študentje preizkusijo v delu na 'realnih' projektih. Tako izkusijo vse pomembne faze dela, pogosto v okolju, ki je izpostavljeno javnosti, oz. je v nekaterih primerih javni prostor celo ena od glavnih izhodiščnih točk projekta. Da s tem bogatimo tudi kulturno ponudbo Ljubljane, potrjuje "Plaketa glavnega mesta Ljubljana" , ki smo jo za "prispevek k izobraževanju in kulturni ponudbi mesta Ljubljana", dobili spomladi leta 2004. Tudi s strani okoljevarstvenikov in urbanistov so bili naši projekti in akcije v urbano-javnem prostoru že večkrat označeni kot primeri dobrih praks z izrazito nizkim proračunom, organiziranih na lokalnem nivoju kot revitalizacija določenih mestnih predelov. Pod okriljem Univerze v Novi Gorici smo jih predstavili na razstavi in kolokviju URBActions v Benetkah, v letu 2007 pa se ravno tako v mestu na vodi predstavljajo študentje z več skupinskimi projekti. (glej Quest4 in Naši razstavljajo)


Izbrani projekti

Šola uporabnih umetnosti Famul Stuart in KD Galerija GT samostojno ali v sodelovanju z drugimi organizacijami organizirata vrsto različnih lokalnih in mednarodnih prireditev, ki delujejo v širšem socialnem prostoru in/ali organizirata razstave, kjer se predstavljajo dela študentov šole:

Quest4 , Benetke 2007
Going Public , Famul v Celici, Ljubljana 2007
Culture objects , Festival Ana Desetnica, Ljubljana 2007
URBActions , Benetke 2006

EU-STUART.SI EuropeanArtStudentsDigitalWorks
KAKO NAREDITI ANIMIRANI FILM ob festivalu ANIMATEKA
interdisciplinarni projekt MESTO POD ZEMLJO

IGRAJ SE PARK / PARK'N'PLAY
Kiparske delavnice KORNARIJA Marušiči, Hrvaska
WILLOWART & CONSTRUCTING

Desetka! (Ljubljanski grad)
Famul v Celici (hostel Celica)
Famul na Finskem (ArtCenter Voipaala)

...ali na povabilo drugih organizatorjev tvorno sodelujeta pri projektih: Revive Time KAKI TREE PROJECT (Sezam, Mestni Muzej Ljubljana) * ČUTI (LUNG Nova Gorica) * Delavnice animiranega filma (Postaja Topolove, Stazione di Topolo, Italija)

Poglej tudi : Kaj je novega, Povezave, Dogodki 2005
in ne pozabi preveriti tudi: FAMUL PORTFOLIO

Projekte so med drugimi podpirli: Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost MOL, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad RS za Mladino, Urad za Mladino MOL, MOVIT, Zavod za turizem.

Famul Stuart Šola uporabnih umetnosti, Bezigrajski dvor, Dunajska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 01 436 47 06 GSM: 051 33 67 70 (+386 1 436 47 06) e-mail: info@galerijagt-famul.si

KAJ JE NOVEGA / WHAT'S NEW
Famul / Art World / School