VODSTVO IN
ADMINISTRACIJA

KK

R

A

DM

SPLOŠNI SKLOP

GOSTJE

GOSTJE in sodelavci
v preteklih letih

 


VODSTVO IN
ADMINISTRACIJA

predstojnik / head
programska vodja / head
tajnistvo, stud.zadeve, knjiznica
odnosi z javnostjo / public relat.
odnosi z javnostjo / public relat.

Boštjan Potokar
Rene Rusjan
Spela Starc
Miran Kres

Tina SmrekarKIPARSTVO

KIPARSTVOKERAMIKA


KOPISTIKA

LONCARSTVO

 

Rene Rusjan
Aleksandra Gruden
Nataša Skušek

Iztok Maroh
Boštjan Potokar

Drago Rozman

Ines Kovacic

Glej spodaj še: 'Splošni sklop predmetov'
RESTAVRATORSTVO

REST.-KONZ. TEHN.
LIK. TEHNOLOGIJA
SLIK. KOPISTIKA
REST.-KONZ. TEHN.
MUZEOLOGIJA IN VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE

KIP. KOPISTIKA
KIPARSTVO
KERAMIKA
LONCARSTVO 

Maja Banovic
Momo Klašnja
Vladimir Leben
Miran Prodnik

Elizabeta Petruša Štrukelj


Drago Rozman
Rene Rusjan
Aleksandra Gruden

Bostjan Potokar
Ines Kovacic

Glej spodaj še: 'Splošni sklop predmetov'
AMBIENT

CELOSTNA OPREMA PROSTORA
AMBIENT
SCENSKI PROSTORI
PREDSTAVITVENE TEHN.
KONCEPTUALNO OBLIKOVANJE
VIZUALNE ŠTUDIJE
LIKOVNA TEORIJA
OBLIKOVANJE TEKSTILIJ
PLAST. TEHNIKE - ker
PLAST. TEHNIKE - kip. tehnol.
PLAST. TEHNIKE - kip.
VIRTUALNI PROST.
ZGODBE PROSTOROV (arh.in scen.)

 

Bojana Babič
Špela Bizjak
Irena Pivka
Nenad Jelesijević
Metka Pretnar
Mojca Zlokarnik
Špela Zorčič
Zlatka Šintić (Knapič)
Boštjan Potokar
Drago Rozman
Rene Rusjan
Jan Simončič

Ana Rahela Klopčič

Glej spodaj še: 'Splošni sklop predmetov'
FOTOGRAFIJA IN DIGITALNI MEDIJI

FOTOGRAFIJA

FILM
SCENARISTIKA
VIDEO TEHN. IN DIG. MONTAZA
2D ANIMACIJA
3D ANIMACIJA
ART VIDEO
WEB/CD

OBLIK. IN APLIK. ZVOKA

KREATIVNA ZLORABA MEDIJEV
ZGODOVINA FOTOGRAFIJE
ZGOD. IN TEOR. FILMA
laborantki TEMNICA
  Rajko Bizjak
Sonja Lebedinec
Boštjan Vrhovec
Neda R. Bric
Matjaž Mrak
Lado Leben
Jan Simoncic
Mladen Stropnik
Boris Veler
Cym
Mitja Vrhovnik Smrekar
Mateja Staric
Luka Dekleva
Luka Dekleva
Barbara Hribar
Eva Žganjar
Nina Sotelšek

Glej spodaj še: 'Splošni sklop predmetov'
SPLOŠNI SKLOP PREDMETOV
ŠTUDIJSKO RISANJE
LIKOVNA TEORIJA


VIZUALNA DEKONSTRUKCIJA
ZGODOVINA UMETNOSTI
ZGOD. UMETN. 20. STOLETJA
SEMINAR SODOBNE UMETNOSTI
IZBRANA POGL.A IZ VIZ. UM.
KONTEKSTUALNI PROJEKTI
GOSTUJOČA PREDAVANJA
 

Zmago Lenardic (KKR)
Robert Cernelc (FDM)
Ziga Budja (Ambient)
Sasa Sustersic (Ambient)

Mojca Zlokarnik (KKR, FDM)
Spela Zorcic (Ambient)

Ivanka Apostolova
Milena Režun
Beti Zerovc
Petja Grafenauer
Sarival Sosič

Rene Rusjan in gostje
raznovrstni gostujoči umetniki in strokovnjaki

Glej spodaj še: 'GOSTJE'
GOSTJE V STUDIJSKEM LETU 2005 - 07

/po kronološkem vrstnem redu

SODOBNA UM. in FOTOGRAFIJA
SODOBNA UM.
SODOBNA UM.
SODOBNA UM.
ANIMATEKA
ANIMATEKA
ANIMATEKA
ANIMATEKA
KERAMIKA
POLSTENJE TEKSTILA
INTERDISCIPLINARNA DEL.
WEB DELAVNICA
SOD. UM. OBLIK.
MOZAIK
KIPARSTVO
KIPARSKE DELAVN.
FOTOGRAFIJA
OBLIKOVANJE STEKLA
KONTEKSTUALNA DELAVNICA
REPORTERSKA FOTOGRAFIJA
STUDIJSKA FOTOGRAFIJA
KITAJSKA UM. IN KALIGRAFIJA
INTARZIJA
REZBARSTVO
INTERDISCIPL. DEL.
SODOBNA UM. in OBLIK.
RAKU KERAMIKA
ART MARKETING
nas sodelavec za eu-stuart.si
ARHITEKTURA
SODOBNA UM.

SOUND ART
SODOBNA UM. in FOTOGRAFIJA
SODOBNA UM. in FOTOGRAFIJA
ANIMATEKA
ANIMATEKA
ANIMATEKA
FILMSKA DELAVNICA
KIPARSTVO
OBLIKOVANJE ZVOKA
KERAMIKA
ARHITEKTURA
ARHITEKTURA
INTERDISCIPLINARNA DEL.
SODOBNA UM.
SODOBNA UM.
DOKUMENTARNI FILM

 
Grace Schwindt
Tom Nicholson
Tatjana Seserko
Martin Heine
Igor Prassel
Gorazd Bizjak
Marjan Mancek
Andraž Logar
Isabelle Schnederle
Elena Fajt
Miha Vipotnik
Cym
Tanja Lažetic
Vesna Širca
Primož Pugelj
Gail Morris
Jur Vižintin
Saba Skaberne
son:DA
Jorg Ceglar
Dragan Arrigler
Huiqin Wang
Igor Kidric
Joze Lasic
Primoz Oberzan
Kitch
Nataša Kokol
Ksenija Berk
Tevz Logar
Janko Rožič
Peter Pirk
Michael Northam
Aleksandra Vajd
Hynek Alt
Matej Lavrenčič
Dušan Kastelic
Grega Mastnak
Rajko Grlić
Dragica Čadež
Johanna Herr
Majda Gregorič
Anja Planišček
Aleksander Saša Ostan

Jaša Mrevlje
Primož Nemec
John Grizinich
Želimir Žilnik


GOSTJE IN SODELAVCI V PRETEKLIH LETIH
/po abecednem vrstnem redu


Demeter Bitenc
Jure Breceljnik
Tjaša Celestina
Dragica Čadež
Jure Černec
Jan Deicke
Stjepan Drača
Boštjan Drinovec
Marko Drpič
Patrizio Espozito
Vadim Fiškin
David Matej Goljat
Dejan Habicht
Damjan Kracina
Dunja Kukovec
Polona Kunaver
Franc Kunšič
Bernarda Lažetič
Kiki Lažetič
Eva Lenassi
Maja Licul
Taja Lojk
Primoz Novak
Jaka Modic
Robert Ograjenšek
Tanja Pak
Ron Preinfalk
Peter Prevec
Luka Prinčič
Alenka Pirman
Jaka Prijatelj
Lojze Ravnikar
Vlado Repnik
Beverly Ress
Iris Skubin
Saba Skaberne
Niko Smrekar
Mateja Svet
Srdjan Šarenac
Matjaž Tomažič
Katarina Toman
Urša Toman
Marija Tomić
Juri Toni
3Delavnica
Jur Vižintin
Matej Andraž Vogrinčič
Hui Quin Wang
Irena Weber
Leon Zakrajšek
Barbara Žefran
Jaka Železnikar
Vlasta Žgajnar

Famul Stuart Šola uporabnih umetnosti, Bezigrajski dvor, Dunajska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 01 436 47 06 GSM: 051 33 67 70 (+386 1 436 47 06) e-mail: info@galerijagt-famul.si

KAJ JE NOVEGA / WHAT'S NEW
Famul / Art World / School