FAMUL STUART ARHIVSKE STRANI HOME

POSEBNI PROJEKTI FS V LETU 2004
Igraj se park / park'n'play 2004
WILLOW ART & CONSTRUCTING
gost - mentor
Jan Deicke
5. - 12. maj 2004 - VRTEC FUŽINE
WillowArt - parkovne konstrukcije iz vrbja
z nemškim umetnikom Janom Deickom
projekt mladinske iniciative v kontekstu
preizkušanja umetniških praks kot orodij v
razširjenih socialnih, okoljevarstvenih idr. kontekstih

Javni izvedbeni termin: 5. - 12. maj 2004

Lokacije:
Šola Famul Stuart (zbirna lokacija, seminarji, koordinacija)
Vrtec Fuzine
(glavna lokacija delavnice)
Mladinski hotel Celica (predavanje o WillowArtu - petek, 7. maj)

Stran bomo v casu poteka delavnice
posodabljali in opremljali s fotogradivom. .......FOTO

Zdruzenje Sezam je soorganizator projekta.
Vrtec Zelena jama - enota Fuzine je gostitelj in bodoci oskrbnik zelenih objektov.


MOVIT NA MLADINA
HTTP://MLADINA.MOVIT.SI


PROGRAM MLADINA

Ta projekt je uresnicen ob podpori Evropske skupnosti.
Vsebina projekta izraza stalisca Evropske skupnosti in Nacionalne agencije, ki nista zanj kakorkoli odgovorna.


Izobrazevanje in kultura
 
     
Slovenija se vkljucuje v Evropsko unijo. Delavnica z nemskim umetnikom je prejela financno podporo programa, s katerim želi slovenska vlada prispevati k obvešcenosti, razumevanju in javni razpravi o procesu vkljucevanja v EU ter o vseh posledicah clanstva za življenje slovenskih državljanov in državljank. Program obvešcanja izvaja Urad vlade za informiranje.
Pri projektu mladinske iniciative FS sodelujemo: Sola Famul Stuart, drustvo Galerija GT in zdruzenje Sezam, Vrtec Fuzine, podjetje Rast idr.
 
Vec o drugih dogodkih v maju:
tukaj

FAMUL STUART ARHIVSKE STRANI HOME