FAMUL STUART
Šola uporabnih umetnosti
Bezigrajski dvor, Dunajska 56
Ljubljana, Slovenija

 

FAMUL STUART
School of Applied Arts
Bezigrajski dvor, Dunajska 56
Ljubljana, Slovenia


introduction
site map
the school
courses
info
what's new
people
links


MNOZICA NEVIDNIH SKRATOV ZA PEDIATRICNO KLINIKO

Skrate lahko posvojite in s tem prispevate za Pediatricno kliniko.
Dobite jih na Ljubljanskem gradu - informacije o postopku dobite
na recepciji razstave Desetka!, v Hribarjevi dvorani.

(ali po telefonu: 01 436 47 06 ; GSM: 051 33 67 70)

Avtor: Damjan Komel, absolvent kiparskega oddelka Famul Stuart

DESETKA!

Velika razstava ob 10. obletnici šole - Ljubljanski grad, september 2004


introduction
site map
the school
courses
info
what's new
people
links

nekaj utrinkov
z majskih dogodkov
FAMUL V CELICI

glej program

WillowArt - mednarodna delavnica - vec tukaj

Vec o drugih dogodkih v maju 2004:
tukaj

Nedstat Basic - Free web site statistics