FAMUL STUART
Šola uporabnih umetnosti
Bezigrajski dvor, Dunajska 56
Ljubljana, Slovenija

 

FAMUL STUART
School of Applied Arts
Bezigrajski dvor, Dunajska 56
Ljubljana, Slovenia


Vse najboljse v novem letu All the best in
2005 2005
in vabilo na semestrsko produkcijo v januarju & invitation to the semester production view
cetrtek, 13. januar 2005 po 19. uri Thursday, Jan 13 2005 after 7PM
V letu 2004 smo bili ultrasuper pridni,
naj vas se enkrat spomnimo na nase aktivnosti...

We have been ultrasuper active this year,
let us take you once more through our activities...

WILLOWART & Constructing
with German artist Jan Deicke
work-in-progress

Gradnja parkovnih konstrukcij iz vrbja z nemskim umetnikom Janom Deickom
lokacija: Vrtec v Fuzinah

vec tukaj

FAMUL V CELICI
Razstava absolventov, javna predavanja, delavnice, projekcije

postavitev igrala za otroke

FAMUL IN CELICA
Exhibition, lectures, workshops, screenings, locating of playground object for children...

foto tukaj photo here
dogodki tukaj
more here

       

INTERNATIONAL EXHIBITION OF STUDENTS OF EUROPEAN ART SCHOOLS 2004
digital works
Mednarodna razstava del studentov evropskih umetniskih sol - vec tukaj
more here
Call for submissionfor 2005 in February

MISIJA NEMOGOCE
uspesno resena:
Sola se je preselila v nove prostore
MISSION IMPOSSIBLE
successfully solved:
The school moved to a new location


Nov naslov:
Bezigrajski dvor, Dunajska 56,LJ
Zemljevid/Map

1994 .....................Desetka!.....................2004
17. 9. - 10. 10. 2004 - VELIKA RAZSTAVA NA LJUBLJANSKEM GRADU

 

TEN YEARS OF FAMUL STUART SCHOOL OF APPLIED ARTS
Exhibition took place in four spaces of Ljubljana Castle

more here

DESET LET ŠOLE UPORABNIH UMETNOSTI FAMUL STUART
Velika razstava se je razprostirala po stirih prizoriscih Ljubljanskega gradu

vec tukaj

 

Grajsko dvorisce
Tisoc nevidnih skratov
Peterokotni stolp
Prajuha
Svetlobno zvocna instalacija
Hribarjeva dvorana
objekti, kipi, keramika, grafika, tekstil, ambient, restavratorska delavnica
in racunalniske igrice
Podzemna S-galerija
fotografija, video, instalacije,
mini kino
Plateau: thousand dwarf-hoods in humanitarian action for Ljubljana pediatric clinic

Pentagonal Tower
Primordial Soup
Light-sound installation

Hribar Hall
objects, sculpture, ceramics, prints, textiles, interior design, restoration
and computer games

Underground gallery: photography, video, installation, mini cinema

Spremljevalne prireditve:

 

Predavanja s podrocja filma:

Dunja Klemenc: Film se zacne s produkcijo
Matjaz Zbontar:
Dokumentarni film
Grega Mastnak:
Animirani film - Kako so nastali Bizgeci
Bostjan Vrhovec:
Kaj je rezija

Delavnice za obiskovalce:

Ob nedeljah popoldan s studenti sole FS - keramika, slikanje, fotoigrice etc.


Humanitarna akcija SKRATJE
foto tukaj

Absolvent kiparstva Damjan Komel je svoje skratje kapice namenil humanitarni prodaji, katere celotni izkupicek je sel Pediatricni kliniki Ljubljana.
V humanitarni akciji smo za opremo nove klinike zbrali 380.000 SIT.

1994 .....................Desetka!.....................2004

V letu 2004 smo tudi:

- Iz rok zupanje prejeli Plaketo glavnega mesta Ljubljana za nas prispevek k izobrazevanju in kulturni ponudbi Ljubljane. vec

- Tradicionalno izvedli kiparsko delavnico v Marusicih v Istri
foto s starejsih delavnic tukaj

- Sodelovali na mednarodnih kiparskih delavnicah
- Metamorfoze - ArtCenter Sredisce
- Youthful Competition of Sculpture, Fines, Spanija (trije nasi udelezenci so se dobro odrezali, v konkurenci 80 mladih kiparjev je Patricia Trobevsek prejela priznanje)

Studentje so:

- Kot uradna fotografska skupina sodelovali na otvoritvenem dogodku filmskega festivala LIFFE

- Sodelovali na razlicnih selekcioniranih razstavah in postavili nekaj samostojnih.

- Objavljali v revijah, delali na televizijah in v razlicnih produkcijskih skupinah

In seveda tudi:

V svoje vrste sprejeli vrsto novih sodelavcev, gostili zanimive umetnike,
organizirali raznolike izbirne delavnice in gostili mnozico obiskovalcev na produkcijskih razstavah.

Sami sebi v novem letu zelimo, da bi se dobro ugnezdili v novih prostorih in prav tako uspesno nadaljevali, kar smo zastavili v prvi desetletki.

U G O D N O, U S P E S N O, U S T V A R J A L N O
V . 2 0 0 5 ! ! !

Vsem sodelavcem, partnerjem, prijateljem
in vsem tistim, ki ste nam omogocili izvedbo akcij,
še posebej 'misije nemogoce',
se tudi tukaj zahvaljujemo!introduction
site map
the school
courses
info
what's new
people
links