FAMUL STUART
Šola uporabnih umetnosti
Bezigrajski dvor, Dunajska 56
Ljubljana, Slovenija
01 436 47 06 ; 051 33 67 70

 

FAMUL STUART
School of Applied Arts
Bezigrajski dvor, Dunajska 56
Ljubljana, Slovenia
+386
1 436 47 06


introduction
site map
the school
courses
info
what's new
people
links


POMEMNO OBVESTILO:

Vse, ki ste poznali naso staro lokacijo obvescamo,
da od septembra 2004 delujemo

v novih prostih, na novi lokaciji!!!

Bezigrajski dvor, Dunajska 56, Ljubljana

info@galerijagt-famul.si
tel.: 01 436 47 06
/ GSM: 051 33 67 70

Kje nas najdete od septembra 2004 dalje?introduction
site map
the school
courses
info
what's new
people
links