AMIR
MURATOVIĆ

ODKRITI PLES

oglej si film na rtvslo.si

Etnokoreolog Mirko Ramovš je srce Akademske folklorne skupine »France Marolt«. Ob 60-letnici skupine se odloči, da plesalci na letnem koncertu ne bodo nastopali v folklornih kostumih. Film dokumentarno spremlja vaje, priprave in na koncu nastop v Cankarjevem domu. Mirko na terenu raziskuje ples, spremlja pustne šege na Pobrežju pri Ptuju, pripravi postavitev za skupino iz Artič in vodi seminar rezijanskega plesa v Bovcu. Z Julijanom Strajnarjem obiščeta Rezijo, spominja pa se tudi svojih začetkov v Glasbeno­narodopisnem inštitutu ZRC SAZU. Ne gre za klasičen portretni film, pač pa portretiranca ves čas spremljamo skozi različne situacije, ki jim je bila priča filmska ekipa.

Mirko Ramovš se je rodil 5. 10. 1935 v Ljubljani. Po diplomi na slavističnem oddelku Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani leta 1960 in petletnem pedagoškem delu na šoli je postal sodelavec Glasbenonarodopisnega inštituta, danes v sklopu Znanstveno­raziskovalnega centra SAZU, kjer je kot etnokoreolog do upokojitve leta 2002 raziskoval slovenski ljudski ples. Izsledke svojega dela je objavil v več znanstvenih razpravah, znanstvenih in strokovnih člankih, slovensko plesno dediščino pa je predstavil v antologiji slovenskih ljudskih plesov »Plesat me pelji« in po pokrajinah v sedmih knjigah s skupnim naslovom »Polka je ukazana«. Od leta 1965 je umetniški vodja Akademske folklorne skupine »France Marolt«, ves čas pa sodeluje pri izobraževanju strokovnih vodij folklornih skupin. Za svoje raziskovalno, poustvarjalno in izobraževalno delo je dobil več priznanj, med njimi Zoisovo nagrado za življenjsko delo in Zlato plaketo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.