AMIR
MURATOVIĆ

GLEDAM OČI

Eksperimentalni film raziskuje, kateri vizualni elementi nam pomagajo, da neko podobo zaznamo kot obraz. Serija digitalnih fotografij ima zenico očesa v isti točki. S plastenjem podobnih portretov poskuša film pokazati skupno prapodobo, ki jo nosimo v sebi.